พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ“หมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีสนองนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ดำเนินการ “หมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้น
.
วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบร้านค้าเข้าร่วม โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3 ) โดยจัดกิจกรรมการจําหน่ายเนื้อหมู (หมูเนื้อแดง) ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งด่วนตามภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

 

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีร้านค้าจำหน่ายเนื้อสุกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 7 แห่ง ดังนี้ 1. ร้านวัฒนาหมูสดตลาดชุกโดน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 2. ร้านเฮียหวัง ตลาดชุดโดน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 3. ร้านมณี หมูสด (ร้านอ้วน) ตลาดชุกโดน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 4. ร้านสมายมีท ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 5. ร้านโชคอนันต์ฟาร์ม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 6. ร้านฟาร์มสมบูรณ์ สาขาท่าม่วง ตําบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง 7. ร้านซี เอ็ม เค ช้อป สาขาพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
.
รายงานข่าวโดย : โด่ง-น้ำริน กาญจนบุรี