Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

มท.2 ทรงศักดิ์ ทองศรี ลุยพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงัน มอบนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำ

นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นาย เชษฐา พี เซียวตง คณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการในการพัฒนาพื้นที่กาะสมุยและ เกาะพงัน

มท.2 ทรงศักดิ์ ทองศรี ลุยพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงัน มอบนโยบายเร่งรัดกการบริหารจัดการน้ำ
.
วันที่ 9 ม.ค. 2565 นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นาย เชษฐา พี เซียวตง คณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการในการพัฒนาพื้นที่กาะสมุยและ เกาะพงัน โดยมี นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอม, นายประทีบ กศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ ประปาส่วนภูมิภาคเขต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพงัน

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญ จึงเชื่อมั่นในการดูแล และการจัดสรรงบประมาณมาขับเคลื่อนการเติบโตทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ให้มีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงข่ายการบริการน้ำเชื่อมโยงในหลายจังหวัด

#ทรงศักดิ์  #เกาะสมุย #เกาะพงัน