ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล เป็นประธานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดย นายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นาย สมพงค์ สมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้