สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ทำบุญทอดผ้าป่าให้ อ.ไชยเดช พรหมปาน จากไปครบ 100 วัน

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อ. ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ อ. สุดใจ เสร็จสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคม, นาย ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์, นาย ณัฐกิตติ์ พรหมปาน พร้อมคณะกรรมการสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าให้ อ. ไชยเดช พรหมปาน ที่ได้จากไปครบ 100 วัน โดยมี สมาชิกสมาคมฯ และชาวเสริมสวย ไปร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง ณ วัดอัมพวัน ราชวัตร, เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร