กาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโรงครัว มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ, นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร, ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

จัดทำโรงครัวกาชาด มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในการประกาศเปิดเมือง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดทำโรงครัวเป็นระยะเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2564 จำนวนวันละ 250 กล่อง และมอบน้ำดื่ม จำนวน 250 ขวด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร