งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี บรรเจน มั่งคั่ง บิดา นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 21.20 น. ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ฯ กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุ 84 ปี

โดยมีข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลา 2

นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี บรรเจน มั่งคั่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์ วงศ์ตระกูล