Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น พบผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างเสริม เติมความพร้อมในซีเกมส์ที่กัมพูชา

ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น พบผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างเสริม เติมความพร้อมในซีเกมส์ที่กัมพูชา
.
Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะที่ปรึกษา
.
ได้เข้าพบ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่านผู้ว่าฯ อาทิ วิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าฝ่ายบริหารพร้อมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย

บรรยากาศการต้อนรับอบอุ่น ได้นำเสนอ วีดีทัศน์ถึงการพัฒนาการกีฬาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายให้ได้เหรียญทองโอลิมปิกในอีกสามปี ของการเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับตัวแทนของภาคประชาสังคมไทย ด้านกีฬาประเภทต่าง รวมทั้งการเชิญเข้าร่วมการพัฒนาผู้บริหารด้านการกีฬาทั้งระดับกลางและระดับสูงให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น

Dr. Sok Sokrethya ได้กล่าวชื่นชมถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการกีฬาของไทย และปรารถนาที่จะขอความร่วมมือในการพัฒนาด้านการกีฬา โดยเฉพาะลู่จักรยานเพื่อการพัฒนากีฬาจักรยานที่ปัจจุบัน การขับขี่จักรยานเป็นที่แพร่หลายมากในประเทศกัมพูชา แต่ยังขาดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
.
Dr. Sok Sokrethya มีความตั้งใจที่พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะสร้างลู่ขี่จักรยานที่ได้มาตรฐานขึ้นที่ Seam Reap เพื่อสร้างแรงจูงใจอันดีระหว่างนักกีฬาและท่องเที่ยว และยังกล่าวอีกว่า ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในอีกสองปีข้างหน้า จำเป็นที่จะต้องพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร. ก้องศักด ยอดมณี ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เพราะประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ถือเป็นประเทศที่มีวัฒนาธรรมและความสัมพันธ์อย่างยาวนาน