โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมอบเงินบริจาค จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Glory of Love” 60 ปี ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์

นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วย ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์, อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), รวิวรรณ จินดา  ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์, กตธิป อัครวิกรัย ขวัญกมล กิจประสาน
.
ร่วมมอบเงินบริจาค จากการจัด
คอนเสิร์ตการกุศล “The Glory of Love” 60 ปี ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์

ซึ่งจัดขึ้นที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน

โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการ และ รจนา พวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะครู และเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์