Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

มท.2 เข้ามอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย วัดถ้ำแสงธรรม จ.บึงกาฬ

นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มีกำหนดการเดินทางไป วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อเข้าพิธีมอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย

นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย นาย วิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม และ นายเชษฐา พี.เซียวตง ที่ปรึกษา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เข้าร่วมพิธีมอบชุด ppe และหน้ากากอนามัย ที่วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

โดย “วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ เป็นศาสนสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม มีพระอาจารย์บุญเดช ญาณเตโช เจ้าอาวาส สถานที่สำคัญ ได้แก่ 1. พระทศพลญาณ (พระประธาน) 2. พระมหาเจดีย์สุวรรณนาคชัยมงคล 3. หลวงปู่องค์ดำ (พระประธานในศาลา) 4. บันไดปู่มุจลินทร์นาคราช และปู่สุวรรณนาคราช