มท.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

📣📣📣 ก้าวไปด้วยกัน กับ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” มท.3 📣📣📣
.
มท.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
.
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ มท.2 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Video Conference โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด พร้อมคณะร่วมให้ข้อมูลการประชุม

#ก้าวไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง