“หลักสูตร The Media” ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม แก่ “นักรบชุดขาว” สู้โควิด-19

หลักสูตร The Media ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ที พี เอส จำกัด นำโดย นาย ธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร, ดร. สิริลักษณ์ พรโชคชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นาย ธนนนท ตุลาวสันต์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร, คุณ ปกรณ์ คุณสาระ กรรมการหลักสูตร The Media รุ่นที่ 1, คุณ แมน การิน ผู้อบรมหลักสูตร The Media รุ่นที่ 1, “ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด มอบให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณ วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19