“เมญ่า พาเที่ยว” เส้นทางทัวร์กัญชง “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ภูมิปัญญาชาวบ้าน

คุณ เมญ่า กรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ควีน พาวเวอร์ ได้ จับมือกัน ทำโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาชาวบ้าน นำร่องเส้นทางทัวร์กัญชงพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ และลงนามทำสัญญาร่วมกับ คุณนธัช เศรษฐบุตร กรรมการของ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านเสรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก และได้รับการสนับสนุนโครงการนี้โดยประธาน วิสาหกิจ คุณจันทมณี โลหะเวช ผู้พัฒนาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามแนวพระราชเสาวนีย์ พระพันปีหลวง ที่สนับสนุนกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจสมควรแก่การสนันสนุนให้ เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชง เพื่อใช้เส้นใยผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม และจำหน่ายเพื่อสร้างเป็นรายได้
.
สืบเนื่องจาก ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามประกาศปลดล็อคกัญชา-ชง ออกจากยาเสพติด ยกเว้นช่อดอก และ เมล็ดกัญชา ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขออนุญาตจาก อย. ตามพรบ. ยาเสพติด ฉบับที่7 ระบุผู้มีคุณสมบัติขออนุญาต คือ หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทยเป็นต้น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐตามเงื่อนไข และขั้นตอนการปลูก สกัด ผลิตภัณฑ์ ยังคงต้องขออนุญาต แต่หลังจากนั้นพวกวัตถุดิบที่เหลือ ยังเปลือก ลำต้น เส้นใหญ่ ฯลฯ ที่ปลดล็อกแล้ว สามารถนำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ชนิดอื่นๆได้ โดยผู้ที่จำนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปใช้ จะต้องนำมาจาก ผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูก สกัด ผลิตเท่านั้น ซึ่งก็จะมีเลขที่อนุญาตที่ถูกต้อง

ซึ่งเดิมที ทางวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตให้ชนเผ่าม่งได้เพาะปลูกกัญชงสายพันธุ์เส้นใยมาอย่างยาวนานเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใย จนถึงปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์ ได้ดำเนินการขออนุญาตและขอเมล็ดพันธุ์จากทางสาธารณสุขเพื่อนำมาเพาะปลูก กัญชง ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งในระหว่างนี้การดำเนินการขออนุญาตได้รับการดำเนินการไปถึง80%แล้วเหลือเพียงการรอเข้าตรวจครั้งสุดท้ายจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเพื่อรับใบอนุญาตซึ่งกำหนดการไม่น่าจะเกิน20 มิถุนายน2564 และเมื่อได้ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะทำธุรกิจอาหารหรือนำวัตถุดิบในส่วนของกัญชงที่ได้รับอนุญาตนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและขอขึ้นทะเบียน อย. ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้าน เสรรีราษฎร์ เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่และพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนและผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจจะเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชงได้อย่างถูกต้อง

การเปิดเส้นทางทัวร์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเมญ่าที่รู้จักกันดีในนามของ CEO SP INDUSTRY PRODUCT ได้ให้เกียรติมาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารการท่องเที่ยวและที่ปรึกษาฝ่ายการขาย และการตลาดภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านเสรีราษฎร์  และ คุณ วาริกา เซสมีเดส รองประธาน สยาม ควีน พาวเวอร์ ล และทีมงาน  บริหารฝ่ายการตลาดคุณณัฐพล บ่อแก้ว  ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับคุณ มาวินี แมมิ่ง President of Power Circle ผู้บริหารหญิงทรงพลังและกว้างขวางแห่งทวีปยุโรป ร่วมการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะเตรียมเปิดนักท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมไร่กัญชงได้ในเร็วนี้ๆ เมื่อสถานการณ์โควิดในประเทศไทยดีขึ้น
.
ทีมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์
.
คุณจันทมณี โลหะเวช ประธานวิสาหกิจชุมชน
คุณ ธนะสิทธิ์​ ทอง​พิทักษ์​พงษ์ ผู้จัดการไร่วิสาหกิจชุมชน
น.ส.​อิงรภัส​ร์​ จินันท์​ธ​รัตน์ ผู้จัดการไร่วิสาหกิจชุมชน
นิตา ชูสวสัดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสานงานวิสาหกิจชุมชน
.
สำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางเยี่ยมชมไร่ หรือสอบถามข้อมูล
ติดต่อได้ที่ 098-919-4256 ผู้บริหารฝ่ายการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านเสรีราษฎร์ จองแพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยว ติดต่อ 064-282-8295 คุณ แซม 096-685-2966 คุณบูม