ประกวด “การสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรฝรั่งเศส” โดย อาจารย์ ดนัย อุ่นอนันต์

สถานทูตฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศส  Tube Gallery และ อ. ดนัย อุ่นอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแฟชั่นและการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง มี อ. ดนัย อุ่นอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแฟชั่นและการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี ได้ร่วมกับนักเรียนและศิษย์เก่าของสมาคมฝรั่งเศส Alliance Fraise ดีไซน์เนอร์ด้านเครื่องประดับจากฝรั่งเศส Bussiness France และ Tube Gallery ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ ที่อยู่ในวงการทั้งในและต่างประเทศเข้ารับชมและร่วมตัดสินในการประกวดในครั้งนี้
.
สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรฝรั่ง เศสทั้งของสุภาพบุรุษและสตรีได้ร่วมกับนักเรียนและศิษย์เก่าของสมาคมฝรั่งเศส Alliance Fraise ดีไซน์เนอร์ด้านเครื่องประดับจากฝรั่งเศส Bussiness France และ Tube Gallery ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ Mr.Olivier Richard ท่านอุปทูต, Mr. Sylvain Bano ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส, คุณ Estelle David จาก bussiness france, คุณ พิสิฐ จงนรังสิน ดีไซเนอร์จาก Tube Gallery

ร่วมด้วย คุณ วีรุทัย มณีนุชเนตร นายกสมาคมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ, อาจารย์ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง, คุณ James และ คุณวาราภา Lander นักธุรกิจระหว่างประเทศ คุณโสภาศ ณ ถลาง คุณ ธัญญลักษณ์ พรหมมณี ที่อยู่ในวงการทั้งในและต่างประเทศ เข้ารับชมและร่วมตัดสินในการประกวดในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรฝรั่งเศส ทั้งของสุภาพบุรุษและสตรีโดย อ. ดนัย อุ่นอนันต์ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สมาคมฝรั่งเศส ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ โทร .02 670 4235