RMA Institute ภูมิใจเสนอ “ดิน – ต่าง – เมือง” นิทรรศการ เซรามิกส์ โดย บัทม์ แก้วงอก

กรกฎาคม 21, 2017 | คอมเม้น 0

RMA Institute เชิญชมนิทรรศการเซรามิกส์ ดิน – ต่าง – เมือง โดย บัทม์ แก้วงอก นิทรรศการ ดิน – ต่าง – เมือง ได้สร้างผลงานบางส่วนขึ้นมาแทนความเป็นเมือง แทนความหลากหลายของผู้คน เสียงสับสน ซึ่งปนเปไปได้ทุกอารมณ์ จะสุขแบบเมือง อ่านต่อ…

สุขพอดี พันธุ์ธัช วงศ์ภักดี

กรกฎาคม 7, 2017 | คอมเม้น 0

ศิลปินพันธุ์ธัช (บุญพันธุ์) วงศ์ภักดี เป็นคนระยอง