Best News Awards 2015

กุมภาพันธ์ 12, 2015 | คอมเม้น 0

โครงการ ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยมแห่งปี Best News Awards

ติดต่อทุกเรื่อง-เกี่ยวกับรางวัล

รางวัลเกียรติยศ หนึ่งเดียวของผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยมแห่งปี
Best News Awards

โครงการ งานประกาศรางวัล Best News Awards โดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์นิว
ชื่องาน ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยมแห่งปี (Best News Awards)
สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุม ๑ และ ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
วันเวลา วันพฤหัสที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เจ้าของโครงการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ นิว

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
ครบ ๖๐ พรรษา (๒ เม.ย. ๕๘)
๒. เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้รังสรรค์ข่าวทุกประเภท ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังคนทำข่าว สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค
๓. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่บุคลากรของคนทำข่าว ทุกสื่อ ทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดการ
12.30 ลงทะเบียนท่านผู้มีเกียรติ, ศิลปินดารานักร้องนักแสดง, บุคคลสำคัญ
13.00 บริการค๊อฟฟี่เบรค บรรยากาศด้วยเสียงเพลง ระนาดและไวโอลิน โดยเยาวชน
13.30 คณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าแถวต้อนรับประธานในพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
13.35 เปิดงานด้วยการแสดงชุด Best News Awards
13.45 พิธีกรนำเข้าสู่รายการ และเรียนเชิญประธานการจัดงานกล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์
13.55 เข้าสู่พิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยมแห่งปี Best News Awards
14.55 ประธานพิธี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวโอวาท
15.00 ผู้รับรางวัลร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
15.30 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันพัฒนศิลป์