รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล มิเร่อร์โกลด์โกลบอล 2565

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..

B รางวัล มิเร่อร์ โกลด์โกลบอล

 • สาขา ศิลปินมหาชนดีเด่น
 • VIP-B1-01 นาย สมบูรณ์ จุลมุสิก (ทศพล หิมพานต์) สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
 • VIP-B1-02 นาย ดำรัส นันท์ดี (ดำรง วงศ์ทอง) ที่ปรึกษานายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
 • VIP-B1-03 นาย ฤทธิ์ ลือชา ดารานักแสดง
 • VIP-B1-04 นาย ปราชญ์ อรุณรังษี บริษัท ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป จำกัด 0897728798
 • VIP-B1-05 ด.ญ. ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน น้องอลิศ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
 • VIP-B1-05-2 นาย ปราโมทย์ วิเลปะนะ นักร้องยอดนิยม สาขา ผู้นำองค์กรดีเด่น
 • VIP-B1-06 ดร. กำนันโสภณ ศรีมาเหล็ก สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน
 • VIP-B1-07 พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล ภาค 2
 • VIP-B1-08 พล.ต.รัชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
 • VIP-B1-09 พล.ต. กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • VIP-B1-10 นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
 • VIP-B1-11 นาย ชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • VIP-B1-12 รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • VIP-B1-13 รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
 • VIP-B1-14 นาย สมเกียรติ มณีรัตน์ ข้าราชการบำนาญ กรมราชทัณฑ์
 • VIP-B1-15 นาย นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ อดีตเลขาประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • VIP-B1-16 นาย การุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรี ตำบลกะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส
 • VIP-B1-17 นาง นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • VIP-B1-18 ทนาย รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
 • VIP-B1-19 นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ President & CEO Potential Energy Company Limited
 • VIP-B1-20 นาย พรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • VIP-B1-21 นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด สาขา พลเมืองจิตอาสาดีเด่น
 • VIP-B1-22 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก สาขา พ่อพระในดวงใจดีเด่น
 • VIP-B1-23 นาย วทัญญู มุ่งหมาย พิธีกร/นักร้อง/วิทยากร/นักแสดง/สื่อมวลชน อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกริก CEO Star is Born Training ที่ปรึกษาอาวุโสหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ สาขา ลูกกตัญญู
 • VIP-B1-24 น.ส. จิรภิญญา ปิติมานะอารี ผู้ประกาศข่าวค่ำ ช่อง NBT
 • B2-01 น.ส. ลักษณาวัลย์ เหมอุปถัมภ์
 • B2-02 น.ส. สิทธิณี กิตติสิทโธ สิทธิณี ครีเอชัน
 • B2-03 นาย ศุภเดช อ่องสกุล สมาคมยางนานาชาติ
 • B2-04 ผศ.ดร.นัจกร สิงห์ธวัช ประธานฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลพิเศษ & บริหารการศึกษาพิเศษ โครงการตามรอยพ่อตากมหาวีรบุรุษกู้ชาติแผ่นดินสยาม ๒๕๔ ปี
 • B2-05 นาย สมชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • B2-06 นาย อริญชัย สัณห์พิชญ์โอภาส กรรมการบริหาร บ.สยามลอว์กรุ๊ป จำกัด Siamlawgroup Co.,Ltd
 • B2-07 นาย อธิพัฒน์ ทิพย์เนตร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่วาง
 • B2-08 นาย ประยุทธ์ ฐานะวัฒนา นายก อบต. แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • B2-09 นาย สุรียา ยีลูมา อดีตผู้สมัครสส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ
 • B2-10 ดร.วิทยากร ทองเสน พรรคพลังชาติไทย
 • B2-11 นาย วรพล หมู่พยัคฆ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
 • B2-12 นาย สิทธวีร์ ฐิติภักดีวีระกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
 • B2-13 ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี มีมุข มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • B2-14 รศ.ดร.สายพิณ ปัญญาคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
 • B2-15 รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • B2-16 นาย รวิศ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • B2-17 นาย บุญมี ติสันโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 • B2-18 นาย บัณฑิต คุรุเสถียรกิจ บริษัท บัณฑิต 2559 จำกัด
 • B2-19 นาย วิเชียน เห็นตระกูลดี กรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.อาร์.วีไฟเบอร์ บอดี้ พาร์ท
 • B2-20 ดร. ธีรพล มั่นพิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช คิงดอม จำกัด
 • B2-21 น.ส. วิรินทร์ญา เลิศพัฒนกิตติ์ กรรมการผู้จัดการ บ.เวรี่เฟมัส จำกัด
 • B2-22 นาง ธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี
 • B2-23 นาย จักรณรงค์ นัยโมลี
 • B2-24 น.ส. สุรารักษ์ นาเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • B2-25 นาง สุคนธ์ เจนจบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร
 • B2-26 Mr. Lin Wei ประธานบริหารสมาคมการค้า และอุตสาหกรรม ไทย-จีน
 • B2-27 นาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค เพื่อชาติไทย
 • B2-28 นาย ธนบูลย์ โชคทรัพย์ธนกิจ รองประธาน มูลนิธิทำดีสนองคุณแผ่นดิน
 • B2-29 อ.โชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์ ประธาน 28 ธันวาตากสินมหาราช
 • B2-30 นาย ภัทรเดช หลักทรัพย์ เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 • B2-31 ดร.ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร (ด็อกเตอร์ฟาโรห์ จิวซ์) นักโหราจารย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏพระนคร นักโหราศาสตร์ต้นแบบยอดเยี่ยมแห่งปี กูรูช่างแต่งหน้าตามโหงวเฮ้งมืออาชีพ
 • B2-32 นาย เจินเฉิน เหลียง บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • B2-33 นาย เลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร ประธานผู้ก่อตั้งเพจโลงทาน องค์กรช่วยเหลือสังคม มอบโลงศพ บริจาคโลงศพ ส่งศพฟรี เผาศพฟรี ให้กับคนยากจน ศพยากไร้ทั่วประเทศ
 • B2-34 นาย ตฤณ นิลประเสริฐ บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • B2-35 ว่าที่ ร.อ. กงกฤช เชื้อศรีสกุล บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • B2-36 นาย ธนินท์ ศิริวรรณ ประธานวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรพัฒนาข้าวตันละ 2 ล้านบาท
 • B2-37 นาย ภาณุวัฒน์ โนนจุ้ย วงดนตรี กันเองมิวสิค อ.ตาคลี
 • B2-38 นาย พรเทพ องอาจ บริษัท พรเทพ 888
 • B2-39 นาย บรรเทิง ภู่ห้อย ประธาน บริษัท เจ แอนด์ เจ จิวเวอร์รี่ จำกัด
 • B2-40 นาย อัครินทร์ กาญจนา ผู้จัดการ โรงแรมช่อฟ้าแกลเลอรี่
 • B2-41 น.ส. ภัคชลี จิระวุติ
 • B2-42 น.ส. รินทร์ลภัส ตันตระประเสริฐ
 • B2-43 นาย ภิญโญ ฤทธิ์บัณฑิต ผู้บริหาร เครือนาวากรุ๊ป
 • B2-44 น.ส. กรชนก เอี่ยมสุเมธ บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จำกัด
 • B2-45 นาย ธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ บริษัท โซลมอเตอร์สปอร์ต จำกัด
 • B2-46 นาย ธาราดร สุทธะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • B2-47 นาย พีรพงษ์ สุมนาวดี บริษัท แอ๊กซิส แซด จำกัด
 • B2-48 น.ส. วริษฐา เอกริศฐากิจ บริษัท พี เทคไลน์ จำกัด
 • B2-49 น.ส. ชนานันท์ ช่างแก้ว บริษัท กรีน เจน เทค จำกัด
 • B2-50 นาย เอกภูมี กิตติวัฒนากร ผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีซูลูชั่นประเทศไทย จำกัด
 • B2-51 นาย สุรเชษฐ์ ทับทิมสว่าง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • B2-52 น.ส ณัฏฐ์ หิรัญพดุงพงศ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • B2-53 นาย ศักดิ์นรินทร์ ปัญญาแวว คณะกรรมการ ผู้ดูแลการประชุม สโมสรไลออนส์ จันทร์ประดิษฐ์
 • B2-54 นาง พรรณา คุณัญญาสกุล สมาคมสตรีป่าไม้ใส่ใจสังคม
 • B2-55 นาย ณัฐสุโชค สีห์ห์บทเตชเสนี
 • B2-56 นาง ภรณ์มณี สีห์บทเตชเสนี
 • B2-57 นาย ฐิติพงศ์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการศิลปิน
 • B2-58 นาย เขมการ เย็นนุ่ม 7Sense Film
 • B2-59 นาย ญาณวุฒิ ทองเฟื่อง ที่ปรึกษาพรรคพลังไทยรักชาติ
 • B2-60 นาง นิตยา ดีหมื่นไวย์
 • B2-61 น.ส. อรัญญา ขำจันทึก
 • B2-62 น.ส. กูอัสมาร์ท กูอับดุลเลาะฮ์ ประธานมูลนิธิซันไชน์ แชร์ริ่ง แคร์ริ่ง
 • B2-63 น.ส. บุริศร์พิชญา อัฐบูรพาธิการ รองประธาน มูลนิธิซันไชน์ แชร์ริ่ง แคร์ริ่ง
 • B2-64 นาง มาณี พลเยี่ยม
 • B2-65 ดร.กชพร เผื่อนกลาง บริษัท เทพมลคลเงินล้าน จำกัด
 • B3-01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล นักวิชาการประจำกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา และผู้เชี่ยวชาญประจำรองประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร
 • B3-02 นาง อรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท THCG GROUP
 • B3-03 นาย วรทัต เครือวรานนท์ ประธานบริษัท ไอยรา ลามิเนต กรุ๊ป จำกัด
 • B3-04 น.ส. พัฒน์นรี ไพศาลศรวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลจิคอลโซลูชั่น จำกัด
 • B3-05 น.ส. นปภา พรหมรัตน์
 • B3-06 น.ส. ศุทชาวลัย เพ็ชระ ประธานบริษัท ภูดารา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • B3-07 นาย อุทร เผ่าสมบูรณ์ มวกเหล็กฮิลไซด์
 • B3-08 ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน เจ้าของเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เวทีนางงามเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
 • B3-09 นาย ศมาช์ อ้นสนกราน รองผู้อำนวยการองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์
 • B3-10 นาย ปีเตอร์ สมบูรณ์เจริญ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
 • B3-11 นาง ลดาพร เฉลิมสิทธิชัย เจ้าของโครงการ PROJECT OZONE PARK CITY
 • B3-12 น.ส. ภรณ์นภัส เกศรีศิระคุปต์ Madame Rose
 • B3-13 นาง จุฑาทิพย์ กุลประสิทธิ์
 • B3-14 นาย จันทร์เศรษฐ์ จรูญศรีเบญญา ประธานเครือข่ายผู้ค้าประชารัฐ มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • B3-15 น.ส. สุมลมาญ ไวยกิจการ
 • B3-16 น.ส. พิจิกา อุราวรรณ กรรมการ บริษัทเธอรินทัช ผู้ให้บริการคลีนิค Anti-Ageing และความงาม (Le Glamคลีนิค เอกมัย)
 • B3-17 นาย ศรัณย์ แสงชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสเอส168 จำกัด
 • B3-18 นาง บังอร เหมอุปถัมภ์
 • B3-19 น.ส. ชมชนก แสงศิริ มาดามชม แบรนด์เนมเชป
 • B3-20 ดร.แก้วตา ดำรงทัช ทินนิกร มูลนิธิโรงพยาบาลชุมแพเวชการ
 • B3-21 ดร.วินัย อิ่มอารมณ์ บริษัท โรงหล่อ อิ่มอารมณ์ จำกัด
 • B3-22 นาย ริชชาร์ด ยู บริษัท จีพี (ประเทศไทย) จำกัด
 • B3-23 นาย ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู บริษัท เมจิก แอ็ดวานซ์ จำกัด
 • B3-24 นาย ภูดิท ทองจินดาธนชาต บริษัท พิษณุเทพ พัฒนาการ จำกัด
 • B3-25 นาย กิ๊มง่วน จุ้งหลก บริษัท ก้องกิ่มเฮงปิโตรเลียม จำกัด
 • B3-26 นาย วรพงษ์ ช้างรู้กิจ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • B3-27 นาย เสฐฐ์สิทธิ์ ตั้งอธิคม บริษัท ที.เอ.ที จำกัด
 • B3-28 นาย ชิตภณ ฉัตรภัทรพล บริษัท ปัญญา เวิลด์ จำกัด
 • B3-29 น.ส. ธิดารัตน์ คำศรีระภาพ บริษัท ตฤณ 189 จำกัด
 • B3-30 น.ส. ศศิธร สุธรรม
 • B3-31 น.ส. กุลจิรัสย์ สุวรรณธนิน ร้านปืนคอมแบทกัน
 • B3-32 น.ส. ภัทรีทิพย์ สุวรรณธนิน ร้านปืนบ้านหมัอ
 • B3-33 น.ส. ดาวเรือง เลขวรนันท์
 • B3-34 นาย เขมทัศน์ มนัสรังษี ประธานบริษัท เค เบสต์ ฟาร์ม จำกัด
 • B3-35 นาย สีหราช สรรพกุล
 • B3-36 นาย สมหมาย รัตนะวัน
 • B3-37 น.ส. วสุธิดา พูนกลัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ แกรนด์ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
 • B3-38 น.ส. ปทุมมา คำดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว
 • B3-39 น.ส. ชญาพิม ครุฑเปรม หจก.วริณก่อเกียรติทวีทรัพย์
 • B3-40 นาย ธงชัย จูงาม
 • B3-41 นาง นวพร เที่ยงแท้ ร้านจ่อยบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ
 • B3-42 นาย ธนกฤต นาคสกุลมงคล ร้านจ่อยบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ
 • B3-43 นาย ยศพันธ์ อินแดง ห้างหุ่นส่วน เสน่ห์บริการ (ช่างอ็อด)
 • B3-44 นาย สุทธิราช รัตนธารส
 • B3-45 นาง จิดาภา คำใบ
 • B3-46 นาย ธีรภัทร์ สุขสวัสดิ์
 • B4-01 ดร. ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีไดเรค จำกัด
 • B4-02 นาย ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันถั่วแระ
 • B4-03 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผลิตภัณฑ์ "น้ำมันมะรุม1998"
 • B4-04 ดร. รุษริวา อุนนาทรรัตนกุล
 • B4-05 นาย ประยูร ครองยศ บริษัท สยามอนันตา จำกัด กาแฟมิวส์คอฟฟี่-ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิวส์
 • B4-06 นาง นิตยา ดีหมื่นไวย์ บริษัท สยามอนันตา จำกัด กาแฟมิวส์คอฟฟี่-ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิวส์
 • B4-07 นาง กัญจน์ณภัส์ สีมะเดื่อ ลูกชิ้นโกฮัก
 • B4-08 น.ส. ปภัสสา อักษรจินดารัตน์ ผลิตภัณฑ์ แพรรี่เดอะบิวตี้ Pearie The Beauty
 • B4-09 นาย พงษ์อุดม จันทร์ทอง บริษัท กระบี่ ซิตี้ สตาร์ จำกัด
 • B4-10 นาย บัวผัน พิมพ์ชัยศรี โรงงาน ลูกชิ้นยายปั่น & ยายทอง (ลำลูกกา)
 • B4-11 นาย ณภูภณ กลัดกลีบ บริษัท ริช วันทู ไนน์ จำกัด
 • B4-12 น.ส. ปูริดา ปฐมเดชาพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูลส์ รีเสริช จำกัด ผลิตภัณฑ์ครีมแต่งผมดำเมลินส์
 • B4-13 น.ส. สมพร เสมานารถ หน่วยงานมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • B4-14 นาง เนตนภา บุญหา ผลิตภัณฑ์ชันโรง บ้านไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส
 • B4-15 นาย อนุกูล ไพบูรณ์
 • B4-16 GEORGE YAP WOON HON (จอร์จ แย็พ วูน ฮน)
 • B4-17 นาง แอนนา รักซ้อน 
 • B5-01 ว่าที่พันตำรวจเอก ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี
 • B5-02 พ.ต.ท. ราชภิภพ ขุมทรัพย์ กองกำกับการสื่อสวนชลบุรี
 • B5-03 พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัลย์ สุบรรณจุ้ย
 • B5-04 พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข รองผู้กำกับการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • B5-05 นาย นิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • B5-06 นาย สุเมธี จันทรัตน์ นิติกรชำนาญการ กรมบังคับคดี
 • B5-07 นาย สหพัฒน์ เพ็งเรือง อ.ผู้สอน รร.บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.สุพรรณบุรี
 • B5-08 นาย ทรงวุฒิ บัวเพชร นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแลพันธุ์พืช
 • B5-09 นาง สุธารัตน์ ดิสขำ
 • B5-10 น.ส. สุฟิตรี อารยะสรรค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • B5-11 นาย บุญเสริม พรมเสนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
 • B5-12 น.ส. ศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 • B5-13 ดร.กุลชญา กุลถิรวงฅ์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 • B6-01 นาวาอากาศตรี ดร. ปุญณัฐส์ นำพา ครูการบิน ครูพิเศษ ศูนย์ฝึกการบินบ่อฝ้าย หัวหิน สถาบันการบินพลเรือน จ. ประจวบคีรีขันธ์
 • B6-02 ดร.เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้บริหารสถาบันติวเตอร์
 • B6-03 ดร.สุดา มงคลสิทธิ์
 • B6-04 นาย ธนัท ศุภพลทองโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • B6-05 นาย สืบศิษฏ์ ศานติศาสน์ วิทยากรอิสระด้านการศึกษา
 • B6-06 นาย ธนาศักดิ์ เสนคำ (อ.พี่ต้น) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,วิทยากรบรรยาย, อาจารย์พิเศษ, ที่ปรึกษาธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
 • B6-07 น.ส. รมิดา ไชยรัตน์ (อ.เล็ก) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
 • B6-08 พันตรี พยนต์ พลบุตร
 • B6-09 น.ส. ธันยนันท์ ธยอัครศรางกูร วิทยาลัยทองสุข
 • B6-10 นาง ชวนชม บุญจันทร์
 • B6-11 น.ส. จุฬาพร จันทร์เขื่อง โรงเรียนบ้านโพนงานคุรุราษฎร์วิทยา สังกัด สพป. สกลนคร เขต1
 • B6-12 นาย ณัฐวัฒน์ ลายสาคร โรงเรียนบ้านหัวโกรก จ.ชลบุรี
 • B6-13 นาย ภานุพงศ์ สิงห์คราม โรงเรียนบ้านปรือพันไถ
 • B6-14 น.ส. อริศรา จารย์เครือ
 • B6-15 นาง ศรัญญา ต่ายทรัพย์
 • B6-16 นาง อรกัญญา ธูปทองหลาง
 • B6-17 นาง ชญาน์นันท์ เทียนส่องโลก
 • B7-01 นาย ขวัญชัย รอดมณี นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง
 • B7-02 นาย สิทธิชัย ไตรรัตน์ กำนัน ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
 • B7-03 นาย เขมพสิษฐ์ ทองณัทพงศ์ ประธานชุมชนมานารุ้ลฮูดา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
 • B7-04 นาย สุชาติ เจนจบ กำนันตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • B7-05 นาง กระจาย ชวาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • B7-06 นาง ธนาวรรณ รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • B7-07 นาย อดิศร พักตร์จันทร์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 • B7-08 นาย ดำรง ประภาสะวัต เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 • B7-09 น.ส. ณภัทรลลัลน์ คงดี ผู้ใหญ่บ้าน
 • B7-10 นาย ณรงค์ อุโส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • B7-11 น.ส. อาภัสรา พุกน้อย
 • B8-01 นายชวน หมู่หมื่นศรี
 • B8-02 น.ส. สงวน วัฒนศิลป์
 • B8-03 นาย วัชร ศรีสุข หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 • B8-04 นาย สวัสดิ์ สายจันทร์ ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม
 • B8-05 นาย นาวิล คงดี นายกสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
 • B8-06 นาย สมชาติ เดชดอน นายกเทศบาล
 • B8-07 น.ส. ทัศพรรษ สอนสุภาพ
 • B8-08 น.ส. กนกเพชร ดวงนาค
 • B8-09 ชมรมจิตอาสาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี 1 จ.ส.อ.หญิง พรทิพย์ กุดแก้ว 2 นาง สุทธิกา เพ็ชรนิล 3 นาง สุนันทา ผาจีบ 4 นาง สมคิด เขพัฒน์ 5 นาง ภัทธิรา แดงพราม 6 น.ส. รัตนาภรณ์ โสภากาศ 7 นาง ไพรินทร์ พูนเพ็ง 8 น.ส. กรรณิการ์ บุญมา 9 นาง เพิ่ม อนัน 10 นาง สีนวน เปลี่ยนสอาด