วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

P-1 พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน
P-2 พระมหา ระนอง เอี่ยมสันเที๊ยะ เจ้าอาวาส วัดท่าอิฐ
P-3 พระ Ven HUU PHUOC NGUYEN วัดประสานศรัทธา ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
P-4 พระมหาปฐมวรรธ เขมจิตฺโต(ศรีหะ) วัดสีลาอาสน์ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
P-5 พระอัครพนธ์ นิพฺภโย (อัครเเสงมณี) ผอ.ศูนย์วิปสสน่กรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา ๐๑๔ จังหวัดกำแพงเพชร
P-6 พระครูปลัดธรรมาจาริกาธาตุสี่ พุทน์ครุฑลาภา
P-7 พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
P-8 พระครูสิริพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดตะล่อมกิตติมศักดิ์
P-9 พระอาจารย์เสรี ธมฺมธโร
P-10 พระอาจารย์จตุรงค์ ดาววีระกุล
P-11 พระ แก้วมณี ตปสีโล
P-12 พระมหาธวัชชัย กิติปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดชลธารประสิทธิ์
P-13 พระครูสุทธิเขมคุณ (สุบิน สุดพล) วัดแสงทองธราวาส
P-14 พระครูสมุห์บุญโชค สีลเตโช (วงษ์วัง)
P-15 พระมหาธนัฑฒ์เดช บุญวงค์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ. นนทบุรี
P-16 พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ, ดร. เจ้าอาวาสวัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
P-17 พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวย นนทบุรี
P-18 พระครูโฆษิตสุทธสร (ภัทรพล บงค์บุตร) เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กทม.
P-19 พระปลัดโภคากร วงษ์อมร วัดหงส์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
P-20 พระสมุหฺประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา ๐๑๓ จังหวัดกำเเพงเพชร
P-21 พระครูโฆสิตานุรักษ์ ผอ. สถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเทพนิมิต จ.ฉะเชิงเทรา
P-22 พระครูสังฆรักษ์เอกชัย กนฺตวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดตะล่อม
P-23 พระจิรโชค ปริสุทฺโธ วัดกระโจมทอง บางกรวย นนทบุรี
P-24 พระ ห้องสินธุ์ นาคปราณช์เสือ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ. นนทบุรี
P-25 พระ พิพัฒน์ภูมิ ทองภู่
P-26 พระวินัย อ่อนสนิท
P-26 พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เจ้าอาวาสวัดคลองเจ้า ต. ศาลาแดง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา
P-27 แม่ชี ธรรมภจารัชฉัตร หยกทิพรัตน์ วัดหงษ์ทอง
P-28 แม่ชี สำเนียง บุตรอำคา
พ่อพระในดวงใจ
VIP-1 พล.ต.ต. ปรีชา แสงสายทิม
VIP-2 นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก โลโซ) ศิลปินนักร้อง
VIP-3 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
VIP-4 นาย วทัญญู มุ่งหมาย Star is born media online
VIP-5 นาย ดามพ์ เด็จดัสกร
VIP-6 นาย รณณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
VIP-7 ศ.(พิเศษ) ดร. นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ
VIP-8 ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ ประธานในคณะอนุกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา
VIP-9 นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ศิลปินมหาชน
VIP-10 นาย ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์ (พี่เท็ดดี้ โลโซ) ศิลปินนักร้อง
VIP-11 นาย อิทธิพลธนินทร์ เดชฤกษ์ปาน (ไวตามิน เอ) ศิลปินนักร้อง
VIP-12 ว่าที่ รต. ธนัท ชัชวาล

ผู้นำองค์กรดีเด่น
VIP-13 น.ส. นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
VIP-14 นาย ธนกฤต สิริหิรัญกร
VIP-15 นาย ชาญกิตติ์ ณ ระนอง
VIP-16 นาย วิทยาธร บุญไกรสร
VIP-17 ดร. ปรัชญา สอนศิริ
VIP-18 นาย สุริยา ยีลูมา อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ,
VIP-19 นาย นิรัตน์ เสมอภาพ นายกสมาคมกีแห่งจังหวัดยะลา, นายกสมาคมกีฬาแห่งยะลา 3 สมัย
VIP-20 น.ส. นูรีซัน มะเก ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ไทรน้อย
VIP-21 ดร. ทักษิณา แสนเย็น
VIP-22 นาย ณัฐภัทร ก้องพงศธร
VIP-23 นาย นเรนทร์ กรินชัย สมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป br>
ข้าราชการดีเด่น
VIP-24 พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ
VIP-25 ร.ศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
VIP-26 พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
VIP-27 นาย วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

นักธุรกิจดีเด่น
VIP-28 นาย ปรัชญา หลงสมบูรณ์
VIP-29 นาง วิภากร ศุขพิมาย
VIP-30 นาง วรรณี แสงสายทิม
VIP-31 นพ. ตราภูมิ ศรีโสภณ D-Da Clinic ดีด้า คลินิกเวชกรรม
VIP-32 น.ส. เปมิกา อุดมศุภมงคล
VIP-33 ดร. มาริสา เจริญเศรษฐกิจ บริษัท บาบีริช จำกัด
VIP-34 น.ส. ฐิติพรรณ ชัยพงค์นิธิภัค
VIP-35 น.ส. วันเพ็ญ เทพยศ
VIP-36 นาย ริคคาโด บาลซาโน บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็ม จำกัด
VIP-37 นาย มาสซิมิเกียโน ทราวิซิ บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็ม จำกัด
VIP-38 น.ส. วัน ศิริวงษ์ ประกอบกิจการติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

สถาปนิกดีเด่น
VIP-39 คุณ พยุงศักดิ์ มรรคา รางวัลพิเศษ ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในยอดเยี่ยม White ocean development

ลูกกตัญญู
VIP-40 นาย กิติกร โพธิ์ปี
VIP-41 คุณ อ้อยใจ พุฒเจริญ
VIP-42 สปาย ชวันภัสร์ คงนิ่ม Miss Earth Thailand 2022
VIP-43 แอชลีย์ ศรุตา มหาสิงห์ Miss Earth Air Thailand 2022
VIP-44 ฟองโฟม ณัฐระวี เจียรสถิต Miss Earth Water Thailand 2022
VIP-44 นาย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
A-1 นาย อธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปาง
A-2 ศดร.สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวฯ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A-3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล อุปนายกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่ง ประเทศไทย นักวิชาการประจำกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
A-4 นาย ศักดิ์สง่า บัวจันทร์
A-5 นาย วิเชียน เห็นตระกูล
A-6 นาย โสภณ ไชยมี
A-7 นาย เทพพิทักษ์ ทัพซ้าย
A-8 นาย โสภณ ฮาวบุญปั๋น
A-9 นาย นคร บัณฑูรนิพิท บางกอกนาฬิกา
A-10 พล.ต.ต. ธารินทร์ จันทราทิพย์

A-11 นาย รเดช อรุณศรีจตุพร ทนายความ
A-12 นาย ณัฐกานต์ กันศิริ
A-13 นาย ชัชพงศ์ พรหมราช
A-14 นาย ชาญณรงค์ เนาวรัตน์นวกุล
A-15 นาย อุดมศักดิ์ ประโกสันตัง
A-16 นาย นิรันดร์ ไมอินทร์
A-17 นาย ชาตรี ภมรพิบูลย์
A-18 พล.ท. วิชิต วงค์สังข์ ข้าราชการบำนาญสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
A-19 นาย เสทือน ถาวรนุรักษ์
A-20 นาย ทิง ใจมนต์

A-21 นาย เพชรน้ำหนึ่ง ขันทองคำ ประธานบริหาร เพชรน้ำหนึ่งฟาร์ม
A-22 นาวาอากาศตรี สรคม มะลิอ่อน
A-23 นาย ณฤทธิ์พงค์ มีเค้า
A-24 ดร. ประสงค์ เบญจวรธรรม
A-25 ดร. ทวีศักดิ์ แสงเงิน
A-26 ดร. วรรณธนพล หิรัญบูรณะ
A-27 นาย ณฤทธิ์ สิเนหะวัฒนะ
A-28 นาย ทองสิน สีแข็ง
B-1 นาย กฤตพล อภิรักษ์โยธิน นักแสดง
B-2 น.ส. ชมชนก แสงศิริ นักแสดง
B-3 นาง พัชรพร บุญเพ็ง ศิลปิน-นักร้อง
B-4 นาย สุนิล พล
B-5 น.ส. สุกานดา วัตรน้ำอ้อม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค
B-6 พลตรี ดร.ปุญชรัสมิ์ มีพร้า ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม
B-7 นาย อธิปพัฒน์ เกียรติเสวีกุล ศิลปิน-นักร้อง
B-8 นาย ไอศูรย์ คงดี
C-1 คุณ ณภัค วรรณศรี ผู้พิพากกษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3
C-2 พันจ่าเอก ปรีชา สุวรรณรัตน์ บริษัทการบินไทยจำกัด / หัวหน้าช่าง อากาศยานสถานี ภูเก็ต
C-3 นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท
C-4 นาย เอกระพีร์ สุขกุลพิพัฒน์ (เอก อัคคี) เลขาธิการสมาคมกีฬาโกเบิ้ลเน็กซ์เจน
C-5 คุณ วไลพร ถาวรวันชัย บ. Thai Tavonkolkarn Co., Ltd.
C-6 คุณ กษิรา สิริวันต์ รร.กวดวิชาบ้านวิทย์คณิต รร.สอนภาษาบีเคเอ็น
C-7 รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน นายกสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทย
C-8 นาย ซีวานดี ยาเดบ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค
C-9 นาย นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
C-10 นาง กาพแก้ว มงคลศิริ

C-11 นาย สุขโข พุทธกุลอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีทีเอ็น อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
C-12 นาย ธนดี วิถีมีทรัพย์
C-13 นาย ณัฐพล ทองคำ
C-14 น.ส. รมิดา ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
C-15 นาย สิทธวีร์ ฐิติภักดีวีระกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชโยไท จำกัด, -ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
C-16 นาย วรพล หมู่พยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมมาอูส (ไทยแลนด์) จำกัด, -ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
C-17 นาง มาณี พลเยี่ยม
C-18 นาย ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด
C-19 นาง พลอยปภัส วัฒนพรชัยภัทร์
C-20 น.ส. ร่มฉัตร ปทุมพงศ์โสธร

C-21 นาง กระจาย ชวาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
C-22 นาย วิเชียร สร้อยสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวองค์การปราบปรามทุจริต จ.ฉะเชิงเทรา
C-23 นาย ภูวกร มณีโรจน์ เต็นท์รถยนต์มือสอง 63 Garage (๖๓ การาจ)
C-24 นาย บุญมี ติสันโต บริษัท บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
C-25 นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
C-26 นาย สุทัศน์ เจีย บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด
C-27 นาง พิพม์ศิริ สุวรรณนาคร
C-28 นาง ทักษิณา แก้วมณี
C-29 นาง สุภาวิณี รุ่งเรืองทรัพยน์
C-30 ส.อ. อุตมะ ปภาภูธนะนันต์ ประธานชมรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา

C-31 น.ส. ชมนภักดิ์สรษ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ ประธานชมรมบริหารงานทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์
C-32 น.ส. ปุริมปรัชญ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ หัวหน้าสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
C-33 น.ส. คุณารัตน์ ช่อผกา ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด ผกาสลักภัณฑ์
C-34 นาง ปิยมาภรณ์ จันณรงค์
C-35 พ.ต.ท. ราชภิภพ ขุมทรัพย์
C-36 นาย ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
C-37 รศ.ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกฎบัตรสุขภาพ
C-38 นาย วัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง จ.สมุทรปราการ
C-39 ดร. วิชัย จันทรจำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
C-40 นาย พลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ เลขาธิการพรรคพลังธรรมแผ่นดิน

C-41 นาย ประกิต ศีลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
C-42 นาย กิจณพัฒน์ เอี่ยมวรกุล
C-43 นาย ภณเอก ฤทธิ์ประภา ประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
C-44 น.ส. พรพรรษา ชอบชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี สไมล์ กรุ๊ป, บริษัท ไทยเลเบอร์เซอร์วิส
C-45 นาง สุภาวดี นิยมทอง ธุรกิจส่วนตัว
C-46 นาง อินทิรา ธัญมงคล
C-47 น.ส. แสงแข เพชรล้อม
C-48 นาย เปรี่ยน พันพิมพ์ สื่อมวลชน
C-49 นาย ปกรณ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการ บริษัทครีเอทีฟพลาซ่า จำกัด
C-50 คุณ ทินนาศักดิ์ วิเศษเชาวพัฒน์ บริษัท เอ-แวลลู จำกัด

C-51 นาย ยังฉาง แซ่เป้า
C-52 นาย ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ช้ยกุล บริษัท ฮับ พาราโกลฟส์ โปรเจ็ค จำกัด
C-53 นาย สหภัทร์ อธิคมชัยวงศ์ นักข่าวดาวเทียม
C-54 นาย ศรัณย์ อุตตะมัง นักข่าวดาวเทียม
C-55 ดร.เผด็จ เย็นวิชัย เนชั่นทีวี
C-56 นาย ศุภโชค โอภาสะคุณ พิธีกรสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี
C-57 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรี นครรังสิต
C-58 น.ส.ณัฐณิชา พิพิธวณิชการ ผอ.ฝ่ายผลิตและออกอากาศรายการ เดอะพีเพิลโชว์
C-59 นาย รพีพรรณ ดวงทิม นักข่าวเอเชียมอร์นิ่ง
C-60 พันตรี ดร.จรัญ ดวงสว่าง รองประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
D-1 น.ส. ธันยนันท์ ธยอัครศรางกูร AIA
D-2 น.ส. พัฒน์นรี ไพศาลศรวัส รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด
D-3 นาย กันตเมศฐ์ วัจนชูสิทธิ์ บริษัท เอไอ สมาร์ท วิน จำกัด, บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
D-4 นาย เอกลักษณ์ นาคสีมะดัน online Maketing
D-5 นาย ธีรพงษ์ ลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกกี้สตูดิวอี้ สตูดิโอ จำกัด
D-6 น.ส. ธนันณัฐ สุโสะ
D-7 Mrs. Somjit Fraley (นางสมจิตร ฟราเลย์)
D-8 นาย ศิริอนันต์ เถาวัลย์ โรงเรียนนารีนุกูล
D-9 น.ส. จีรินันท์ ธนบดีโชติวัฒน์ บริษัท วายูน คอนสตรัคชั่น จำกัด
D-10 นาย ภูมิพัฒน์ ถิรพัฒน์ภูวัต บริษัท เกรทวัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนตรัคชั่น จำกัด

D-11 ดร. สว่าง จะนะ บริษัท สว่างพัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
D-12 นาง วนิดา มะลิอ่อน บริษัท อุตสาหกรรมการบินเอเชีย จำกัด
D-13 นาง กุหลาบ สุโพธิ์ บริษัท เคเอดีดี สมาร์ท จำกัด
D-14 น.ส. ธัญยธรณ์ พิริยกรกิตติ์เดชา บริษัท ริช 129 จำกัด
D-15 นาย ชาญชัย จตุรภากร บริษัท สะหวันซิตี้ จำกัด
D-16 น.ส. วรณัน พลอยภาแก้ว บริษัท ดับเบิ้ลยูพีโอ โกบอล จำกัด
D-17 นาง จรินทิพย์ ภิญโญชีพ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พัฒนานคร จำกัด
D-18 นาย ธนพัชฐ์ อริยานุวัฒน์ บริษัท ริช 129 จำกัด
D-19 นาย ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู บริษัท เมจิก แอ็ดวานซ์ จำกัด
D-20 นาง สวิตา สิริเจริญไพศาล บริษัท ไดมอนด์ พฤกษา จำกัด

D-21 ดร. วสุธิดา พูนกลัด บริษัท เดอะแกรนด์ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
D-22 น.ส. ธัญญชนก โทนแก้ว ธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือไนไตร หน้ากากอนามัย และสินค้าเบ็ดเตล็ต ปลีกส่ง
D-23 นาย เสรภณ การสมพรต
D-24 ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา (โก้) ประธานกรรมการ บริษัท โคอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โคนี่ บิ้วตี้ คอสเมติกส์(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ขนนก จำกัด
D-25 นาย สุรชัย แชประเสริฐ
D-26 นาย วิภาส ธนาศักดิ์สุวรรณ ประธานบริหาร บ.ทรูไอเดีย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
D-27 นาย ธนวัต ติสันโต บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
D-28 นาย จตุพล สังข์รุ่ง
D-29 น.ส. รัตติกาล พูนกลัด
D-30 นาย ชัยวัฒน์ จรรย์นัย GoodLuck wedding 101

D-31 ดร. ธนารัฐ วงศ์จำปา บริษัท เอ อี ซี สยาม แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด
D-32 น.ส. เบญจรัตน์ สิรชัยณรงค์ บริษัท วุทธิวงษ์ เทรดดิ้ง จำกัด, General Manager
D-33 น.ส. ศุภารมย์ กิจรัตนอนันต์ บริษัท เอส ที มอเตอร์ จำกัด
D-34 นาย ธีทัต แก้วโภคา
D-35 น.ส. ปานรดา ปิยศทิพย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 1
D-36 นาย มนตรี ขวัญพราย
D-37 น.ส พิมพ์จันทร์ กิติเมือง
D-38 นาย ทรงกลด สุนทรพฤกษ์
D-39 นาย นิกร สมะโน
D-40 น.ส. อรวีรยา ธนัชรมย์

D-41 น.ส. นภัสนันท์ อภิรมย์ศศิธร
D-42 น.ส. ณัฐภัสร์ชนก พชรชัยนันต์ AURASE แพลนท์โปรตีนผสมคอลลาเจน
D-43 นาย นพวัฒน์ บุญกิตติพร
D-44 น.ส. อิสรีย์ ธนะกุลเสถียร ประธานบริษัท เค พี ไอ คัสตอมส์ คอนเซาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
D-45 นาง สุภัชชา ศักดาภิพาณิชย์ ประธานบริษัท ศรีมหาราชการแว่น จำกัด
D-46 คุณ ธมนันท์ พุ่มกัน (โค้ชเก๋เก๋) กรรมการกองประกวด Sup’Tar Organize , Sup’Tar Talent
D-47 นาย ภาณุ สมวงษ์ เจ้าของนวนิยาย E-book ซีรี่วาย, นุ พับลิชชิ่ง เฮ้าท์ จำกัด
E-1 นาง เปรมสุดา ขุนอินทร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ คักคัก ตราคุณปู่แดง
E-2 นาย Nicky Pimpz ผลิตภัณฑ์ Np gel, บริษัท Nicky 9 จำกัด ผลิตภัณฑ์ Boss, บริษัท Luck yourself จำกัด
E-3 น.ส. อัจฉรา ทองเทพ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค - ดารา นักแสดง
E-4 นาย ณภูภณ กลัดกลีบ บริษัท ริช 129 จำกัด
E-5 นาย เอกภณ รัตนชัย เออีซี ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
E-6 นพ.พีรวรรธน์ ศรีสุคนธ์ ผลิตภัณฑ์ Boss อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย
F-1 นายแพทย์ ภูษิต เฟื่องฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
F-2 พ.ต.อ.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
F-3 ดร.เจือศรี พูนพิพัฒน์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
F-4 นาย จักรี ไชยพินิจ หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
F-5 นาย วิวัฒน์ แพ่งโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
F-6 นาย เอกวิทย์ แสวงผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
F-7 นาย ทศพร กฤตยานาถ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
F-8 นาย สัญญา จากดุสิต สำนักงานเขตวังทองหลาง
F-9 พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
F-10 น.ส. บุศรา สโรบล กระทรวงมหาดไทย

F-11 นาง ภาวินี ไตรศิวะกุล เทศมนตรีเมืองเดชอุดม
F-12 Dr.Piamsak Sansiritawisuk (ดร.เปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข) โรงเรียนนารีนุกูล
F-13 Miss Orathai Homsub (นางสาวอรทัย หอมทรัพย์)
F-14 Mrs. Supanna Thaowan (นางสุพรรณา เถาวัลย์) สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
F-15 Dr.Gatsara Sansiritawisuk (ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี
F-16 นาง เปรมฤดี นาคบริสุทธิ์
F-17 น.ส. ธิดารัตน์ แรตสอน ครูโรงเรียนบ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
F-18 ว่าที่ ร.ต. จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผอ. สำนักพุทธศาสนา จ.อุดรธานี
F-19 น.ส. มนสิชา ฉัตรชัยสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
F-20 นาย ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
F-21 น.ส. ชนมน มนต์ธนาภาพร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
F-22 ร.ต.ท.หญิง สุภาวดี แก้วศิริ
F-23 นาย วีระพงษ์ พิมพ์สาร
G-1 นาง ปริศนา พิทักษ์ ดารา-นักแสดง
G-2 นาง วศิตาภาวิ์ สาระกุล ศิลปิน-นักร้อง
G-3 น.ส. ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
G-4 น.ส. สุภาพร เชื้อสิงห์
G-5 น.ส. มณีรัตน์ พิชัยรัตน์ น้องใบเตย มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์
G-6 น.ส. ศิริยา ชัยเพชร
G-7 น.ส. จินดารัตน์ พิชัยรัตน์
G-8 น.ส. เมลนีย์ สุทธิจรัสรวีกุล
G-9 นาย พชร พรศิริโกศล
G-10 น.ส. พชรพร พรศิริโกศล

G-11 คุณ ธนัญชกาญจน์ สวัสดิรัชตภักดิ์ ศิลปิน – นักร้องอิสระ
G-12 ดร. ศริญญา สิทธาไชย เจ้าของผลิตภัณฑ์ ลีแอนด์บุ๋ม
G-13 นาย จักรีพล ชัยทองศรี
G-14 น.ส. ณัฐนิดา จบศรี
G-15 นาง บังอร ฮาวบุนปั๋น
G-16 ดร.ฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร (ด็อกเตอร์ฟาโรห์ จิวซ์) สาขานักโหราศาสตร์ต้นแบบยอดเยี่ยมแห่งปีและกูรูช่างแต่งหน้าเสริมโหงวเฮ้งมืออาชีพ
G-17 น.ส. ผุสชา จังศิริพรปกรณ์ ดีดี ศรีนครินทร์ สถานที่น่าเที่ยว สมุทรปราการ
G-18 น.ส. ชุตินันท์ วิเชียร ประธานศูนย์สมาคมผู้สูงวัย ใจรักแผ่นดิน จังหวัดนครนายก
G-19 ดร. กองแก้ว สุระเสียง
G-20 คุณ มนสิชา บุณยสิทธิโสภณ นักแสดง, ภาพยนตร์ไทย

G-21 นาย สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟอาชีพ (อันดับ 96 ของโลก/ อันดับ 1 ประเทศไทย)
G-22 ร้อยตำรวจโท อำนาจ หงษ์ภักดี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
G-23 นาย วรัชต์พงศ์ พงษ์พิมาย มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
G-24 น.ส. เนตรนภา พงษ์พิมาย มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
G-25 นาย อิทธิพัทธ์ วรลักษณ์สกุล
G-26 น.ส. อภัสรา อัศวมีคุณ
G-27 น.ส. ภีชญา ดิฐากรธราดล
G-28 น.ส. อานานี นิเฮง
G-29 นาย รัชชานนท์ ยาชะรัด
G-30 น.ส. ฮัยฟัด นิเฮง

G-31 นาง นิยม ประโกสันตัง
G-32 น.ส. พัชรินทร์ เกิดเพ็ง
G-33 น.ส. ชัชฌาบดี ภมรพิบูลย์
G-34 น.ส. พาสิด ทองคม
G-35 น.ส. จุฑาทิพย์ ไข่สังข์