สน.ห้วยขวาง จัดทีมดูแลความเรียบร้อย ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

ตุลาคม 21, 2021 | คอมเม้น 0

วันที่ 18 ต.ค 64 เวลา 08.00 น. สน.ห้วยขวาง นำโดย ร.ต.ท. ภูมินทร์ เพชรน้อย พร้อมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนสามเสนนอก เนื่องในโอกาสกรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์ ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสามเสนนอก จัดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. จำนวน 6 โรงเรียน โดยใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบหมายให้สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ วางแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64 นี้