นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เข้ารับใบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

ธันวาคม 7, 2020 | คอมเม้น 0

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในการนี้ อาจารย์ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ไชยเดช พรหมปาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยเข้ารับประราชทานในครั้งนี้ด้วย ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเชนเตอร์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อ 5 ธันวาคม 2563