สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย จัดฝึกอบรม “คอร์สนวดแผนไทยพื้นฐาน”

ตุลาคม 12, 2020 | คอมเม้น 0

สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย จัดฝึกอบรม “คอร์สนวดแผนไทยพื้นฐาน”
.
สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย เปิดคอร์สเรียนนวดไทยพื้นฐานและนวดเท้าหลักสูตร (พิเศษ) 7 วัน
.
วันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2563
โดยเมื่อผู้เข้าอบรมจะที่ได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง “คอร์สนวดแผนไทยพื้นฐาน”

พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนพนักงานนวดกับทางสมาคม และสำหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทางหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ทางสมาคมมีที่พักให้
.
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 080-895-1919, 094-479-8253
หรือทางอินบ๊อก Facebook : สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย