บมจ. อสมท ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ตุลาคม 30, 2020 | คอมเม้น 0

พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 บมจ.อสมท ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร อสมท และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินทั้งสิ้น 3,999,999.99 บาท เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระศาสนาและบูรณะพระอาราม รวมทั้ง บำรุง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ, โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบึงพระรามเก้าพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน