พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กันยายน 16, 2020 | คอมเม้น 0

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum Of Agreement (MOA)of Academic Coperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces และประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยในพิธีได้มีการกล่าวเจตนารมณ์โดย พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ในฐานะที่ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ และการกล่าวนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือโดย พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จากนั้นจึงเป็นการลงนามใน MOA ของ 15 หน่วยงาน