บึงกาฬ ยึด กทม./อุดร รวมพล สิงหา-กันยานี้ นำสินค้า OTOP / เกษตร ชูภูมิปัญญา

กันยายน 1, 2020 | คอมเม้น 0

บึงกาฬ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลางเมืองหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม “ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ”
.
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2
.
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดและภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมด้วยนายจิรวัตร์  มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในนามผู้แทนกลุ่มอาชีพการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด “โครงการพัฒนาระบบตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น”

ภายใต้ชื่องาน “สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์บึงกาฬ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบึงกาฬกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และลูกค้านอกพื้นที่ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 ร่วมกิจกรรม “ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ ให้เป็นที่แพร่หลาย

นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการการพัฒนาสืบสานนำมาประยุกต์ให้ทันสมัย เข้าสู่ระดับสากล มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด่นสวยงาม ผสมผสานเข้ากับยุคสมัย ตรงความต้องการของลูกค้า และยังคงสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานจังหวัดบึงกาฬ ไว้ตลอดกาล เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาด

เพื่อสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาด ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง สามารถเพิ่มมูลค่ารายได้การจำหน่าย พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ ร่วมแข่งขันในตลาดได้ เป็นการสร้างพันธมิตร เครือข่ายทางการค้าเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมนำสินค้าหลากหลายมานำเสนอ

สำหรับนายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเสริมว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงความอัจฉริยะของบรรพบุรุษ สืบสานผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมการจัดการแสดงโชว์ สาธิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด่นสวยงามของจังหวัดบึงกาฬ
.
พร้อมนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสนุกบันเทิงใจ การแสดงของศิลปินชั้นนำ อาทิ ธัญญา อาร์สยาม อาร์ม ชุติมา เพลง อาร์สยาม เต้ย อธิบดินทร์ ร่วมกิจกรรม “ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ” เพียงท่านเข้าชมงาน สามารถร่วมกิจกรรมลุ้นรับโชค 2 ชั้น ลุ้นรับโชคชั้นที่1 คูปองเงินสด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าภายในงานวันละ 50 รางวัล เมื่อซื้อสินค้าภายในงานรวมใบเสร็จครบ 300 บาท ลุ้นรับโชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับทองคำ 50 สตางค์ ทุกวันตลอดงาน
.
แบ่งปันความสุขตลอดงาน “โครงการพัฒนาระบบตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่องาน “สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์บึงกาฬ” สองครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 4  สาขาพระราม 2  พบกับพี่น้องชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ 2
.
ขอเชิญมาร่วมกิจกรรม “ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ” ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ลานนาข่า 1-3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 1 จังหวัดอุดรธานี
.
ภาพข่าว : นายสุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล ผู้สื่อข่าวเดลิมิเร่อร์ภูมิภาค