‘เอส แอนด์ พี’ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

กรกฎาคม 8, 2020 | คอมเม้น 0

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (แถวล่างที่3จากขวา) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร (แถวล่างที่3 จากซ้าย) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สาขา สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้าย – ขวา)
.
(แถว ล่าง)
.
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
3. นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
4. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท
5. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
6. นายขจรเดช ไรวา กรรมการบริการ
.
(แถว บน)
.
7. นายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ กรรมการ
8. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ กรรมการ
9. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน
10. นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
12. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ