เปิดอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ”

กรกฎาคม 16, 2020 | คอมเม้น 0

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาระปี 2563 – 2566” แก่ผู้พิพากษาสมทบใหม่จำนวน 204 ท่าน

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12  กรกฎาคม 2563ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว”  แก่ผู้เข้ารับการอบรม