สมาคมนักร้องฯ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรกฎาคม 13, 2020 | คอมเม้น 0

คณะกรรมการ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

และต่อเนื่องคณะกรรมการ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5)

ซึ่งปัจจุบัน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาการณ์นายกสมาคมฯ โดย นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ได้นำคณะกรรมการมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ได้แก่ เศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ), วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ), วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
.
ร่วมด้วย ศรีไศล สุชาติวุฒิ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ, โฉมฉาย อรุณฉาน, อารมณ์ พิลึกแก้ว, รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ, บูรพา อารัมภีร, นฤมล ล้อมทอง, รุ่งโรจน์ สาลิฟา และเท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์
.
“ประสานเสียงสำเนียงร้องทำนองศัพท์ ค่อยขานขับคำวาทีคีตศิลป์
จากปวงข้าฯ สมาคมนิยมยิน เลื่องระบิลพระเกียรติก้องเกื้อผองไทย
ขอพระทรงธำรงมั่นเป็นขวัญราษฎร์ พิทักษ์ชาติศาสนาถิ่นอาศัย
เป็นประมุขยุคเจริญดำเนินไกล ครองหัวใจไทยทั่วหล้าตราบกาลนาน”
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี