“วรขัตติยราชนารี” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 3, 2020 | คอมเม้น 0

“วรขัตติยราชนารี” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
.
เครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ Bangkok Ivf Center Lardplao โดยการนำของศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบทเพลง

และวิดีทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชื่อเพลง “วรขัตติยราชนารี” เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยได้อัญเชิญ เสียงเครื่องดนตรี กู่เจิง ที่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรราชนารี ทรงโปรดเเละได้ทรงบรรเลงเอาไว้ มาใส่ไว้ในเพลงนี้ด้วย
.
โดยชื่อเพลงได้อัญเชิญ สร้อยพระนามของพระองค์ เพื่อน้อมถวาย
พระเกียรติยศที่ทรงได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานพระอิสริยยศ เฉลิมพระนามเป็น “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในรัชกาลปัจจุบัน
.
“วรขัตติยราชนารี” เปรียบเสมือนเพลงจากใจที่พสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
“วรขัตติยราชนารี”

.
คำร้อง โดย

อนิรุธ ณ สงขลา และ จรัสพร มุขพรหม
.
ปรับทำนอง โดย

อัทธ์ หัตถกุลโกวิท และ พรกมล มุตตามระ
.
เรียบเรียงเสียงประสาน

ธนภาค ไชยสร
.
บรรเลง โดย วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

K.U. Wind Symphony
.
เสียงร้อง โดย

“พินต้า” ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ, “อุ๊” หฤทัย ม่วงบุญศรี และ “เรนโบว์” บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล
.
อ่านบทอารเศียรวาทประกอบดนตรี โดย

สุริยน ศรีอรทัยกุล และ  สาลินี ปันยารชุน

สามารถรับฟังและชมมิวสิควิดีโอได้ทาง https://youtu.be/lFiPbs50K0s