“บิ๊กป้อม” ลุยปัญหาผักตบชวา-วัชพืช แก้น้ำหลากในหน้าฝนปี 63

กรกฎาคม 3, 2020 | คอมเม้น 0

“บิ๊กป้อม” ลุยปัญหาผักตบชวา-วัชพืช แก้น้ำหลากในหน้าฝนปี 63

“บิ๊กป้อม” ลุยปัญหาผักตบชวา-วัชพืช แก้น้ำหลากในหน้าฝนปี 63.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา ผักตบชวา และวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงาน ในลุ่มน้ำภาคกลาง ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน จากการดำเนินการที่ผ่านมาทั้ง 128 จุด มีผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 285,920 ตัน.การบริหารจัดการน้ำ เราทำนามานานแล้วประมาณ 2-3 เดือน กระจายน้ำไปทั่วประเทศ ที่ทำให้ฤดูแล้ง สามารถที่จะมีน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนได้ตลอดทุกพื้นที่ โดยกรมชลประทาน มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 75 จุด ดำเนินการแล้ว จำนวน 232,979 ตัน กรมเจ้าท่า มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 13 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 80,332 ตัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 25 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 23,962 ตัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 13 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 97,570 ตัน และ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 จุด ดำเนินการแล้ว จำนวน 10,577 ตันโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ก่อนน้ำหลาก ปี 2563

โพสต์โดย เดลิมิเร่อร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

.
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา ผักตบชวา และวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงาน ในลุ่มน้ำภาคกลาง ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน จากการดำเนินการที่ผ่านมาทั้ง 128 จุด มีผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 285,920 ตัน

การบริหารจัดการน้ำ เราทำนามานานแล้วประมาณ 2-3 เดือน กระจายน้ำไปทั่วประเทศ ที่ทำให้ฤดูแล้ง สามารถที่จะมีน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนได้ตลอดทุกพื้นที่ โดยกรมชลประทาน มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 75 จุด ดำเนินการแล้ว จำนวน 232,979 ตัน กรมเจ้าท่า มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 13 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 80,332 ตัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 25 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 23,962 ตัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 13 จุด ดำเนินการแล้วจำนวน 97,570 ตัน และ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 จุด ดำเนินการแล้ว จำนวน 10,577 ตัน

โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ก่อนน้ำหลาก ปี 2563