“กระทรวงแรงงาน” ร่วมมือ “นวดแผนไทย” ฟื้นตัวธุรกิจ “หลังโควิดคลี่คลาย”

มิถุนายน 12, 2020 | คอมเม้น 0

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ ‘นวดแผนไทย-ไกด์’ เพิ่มทักษะ เร่งฟื้นตัวธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย
.
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นาย พิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวีอนุรักษ์นวดแผนไทย ผู้แทนกลุ่มหมอนวดแผนไทย พร้อมด้วย นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางเข้าพบ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้สมาคมนวดแผนไทยและสมาคมมัคคุเทศก์ได้มาหารือกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยจะ Up Skill/Re Skill ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เบื้องต้นจะเป็นความร่วมมือในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการนวด อาทิ นวดตอกเส้น นวดประคบสมุนไพรและวิธีการทำลูกประคบ นวดแก้อาการ กดจุดฝ่าเท้า และนวดหินร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน
.
เช่น การสร้างแบรนด์ทางธุรกิจ การสร้างsmart farmer การสร้าง Smart SMEs ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถขายได้จริงตามที่ตลาดต้องการ ดร.ดวงฤทธิ์ ยังกล่าวถึงความต้องการของสมาคมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการนวดแผนไทย ซึ่งสามารถดำเนินการได้หากผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
นาย พิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวีอนุรักษ์นวดแผนไทย กล่าวว่าขอให้ทางกระทรวงแรงงาน ช่วยสนับสนุนการเปิดศูนย์จัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะหมอนวดแผนไทยในด้านภาษาเพิ่มเติม รวมถึงต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับให้หมอนวดแผนไทย เป็นแรงงานในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะ3 แต่ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างจริงจัง จึงอยากให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมอื่นๆให้กับหมอนวด
.
เช่น การฝึกทำขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายต่างประเทศ และเพิ่มทักษะด้านภาษา เพื่อส่งหมอนวดแผนไทยออกไปทำงานยังต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาการส่งเสริมอาชีพหมอนวด ไม่ได้ผ่านทางกระทรวงแรงงาน จึงไม่มีสวัสดิการประกันสังคมในต่างประเทศ