ตัวแทน อบต.ทั่วประเทศ ร้องทุกข์ “กรณีพิจารณาคุณสมบัติ” ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

มิถุนายน 10, 2020 | คอมเม้น 0

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 พรรคพลังท้องถิ่นไท อาคารรัฐสภา (อาคารสุริยัน)
.
ตัวแทน อบต.จากทั่วประเทศ นำโดย จ่าเอกสุรศักดิ์ ลุนสะแกวงศ์ อบต.ทนนางาม จังหวัดอุดรธานี และพันจ่าโท เฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์ เข้าร้องทุกข์กรณี “เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2563”

พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีท่าน ส.ส. กวินนาถ ตาคีย์ เข้ามารับเรื่องร้องทุกข์ โดยเป็นตัวแทน นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท