ตัวแทน อบต.ทั่วประเทศ ร้องทุกข์ กับหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท “กรณีพิจารณาคุณสมบัติ”

มิถุนายน 17, 2020 | คอมเม้น 0

ตัวแทน อบต.ทั่วประเทศ ร้องทุกข์ กับหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท “กรณีพิจารณาคุณสมบัติ” ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
.
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 พรรคพลังท้องถิ่นไท อาคารรัฐสภา (อาคารสุริยัน) ตัวแทน อบต.จากทั่วประเทศ นำโดย จ่าเอกสุรศักดิ์ ลุนสะแกวงศ์ อบต.ทนนางาม จังหวัดอุดรธานี และพันจ่าโท เฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์

เข้าร้องทุกข์กรณี “เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2563” พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีท่าน นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เข้ามารับเรื่องร้องทุกข์