การประชุม รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน “การรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง” ออกจากเขตรถไฟ

มิถุนายน 15, 2020 | คอมเม้น 0

ประชุมรับฟังความเดือดร้อน : วันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 2563 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากเขตรถไฟ โดยมี นายสุภาพ คนล้ำ สารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตัวแทนบริษัทชิโนทัย และผู้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับทราบปัญหาจากประชาชนในกรณีได้รับหนังสือแจ้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกให้พ้นเขตที่ดินการรถไฟ ภายใน 15 วัน ซึ่งไม่เคยได้รับแจ้งล่วงหน้ามาก่อน จึงขอให้เทศบาลฯ ประสานและหารือกับการรถไฟฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
ทั้งนี้ อำเภอหัวหินจะมีการเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขไปในแนวทางเดียวกันต่อไป