ผู้ประกอบการร้านนวดยื่น “ชวน” ช่วยฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19

มิถุนายน 24, 2020 | คอมเม้น 0

ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์) รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพฯขอประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูกิจการ หลังขาดรายได้ช่วงโรคโควิด-19 ระบาดหนักหวังมีเงินทุกหมุนเวียนฟื้นฟูกิจการนวดไทยและสปา
.
วันพุธ ที่ 24 มิ.ย. 2563 ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์) รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพฯขอประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูกิจการ หลังขาดรายได้ช่วงโรคโควิด-19 ระบาดหนักหวังมีเงินทุกหมุนเวียนฟื้นฟูกิจการนวดไทยและสปา นายเกตุชาติ เกษา ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์) พร้อมด้วย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร

รับหนังสือจาก นายพิทักษ์โยธา ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศและพนักงานนวดเพื่อสุขภาพจากสมาคมและตัวแทนเจ้าของกิจการนวดเพื่อสุขภาพจากภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดสถานประกอบการ ก่อนส่งผ่านไปยัง นายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประสานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
.
โดย นายพิทักษ์ กล่าวว่าจากกรณีที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพเป็นกิจการที่ถูกสั่งปิดในช่วงโรคโควิด-19 ระบาดหนักและมีคำสั่งจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ส่งผลให้กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ต้องปิดสถานบริการเกือบ 3เดือน ส่งผลต่อกิจการนวดเพื่อสุขภาพและสปา ทั้งในแง่รายได้ของกิจการแรงงาน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และในส่วนสำคัญคือเงินทุนหมุนเวียนหลายกิจการล้มละลาย
.
เนื่องจากภาวะหนี้สินจากภาระค่าเช่าที่การขาดกระแสเงินสดในการดำเนินงาน ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิดการล้มละลายกระทบกันทุกภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการจึงขอให้มีการพิจารณาเร่งด่วนในการฟื้นฟูกิจการที่ทำชื่อเสียงในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเสนอให้มีโครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพขนาดเล็กด้วย
.
ด้าน นายแทนคุณ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรียนเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ ก่อนพิจารณาประสานงานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนเพื่อฟื้นฟูกิจการนวดไทยและสปาต่อไปอย่างไรก็ตาม
.
นอกจากนี้ นายพิทักษ์ ยังได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยนายปริญญ์ ระบุว่า จะได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะ กมธ.เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป