นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เผยบอร์ด สปสช.ไฟเขียว “บริการยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่บ้าน”

มิถุนายน 27, 2020 | คอมเม้น 0

บอร์ด สปสช.ไฟเขียว นำร่อง “บริการเคมีบำบัดที่บ้าน” ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เริ่ม 27 รพ.นำร่อง ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้งบกองทุนบัตรทองกรณีโควิด-19 พร้อมเดินหน้าบริการสาธารณสุขระบบทางไกล และรับยาร้านยาใกล้บ้านโมเดล 3 หนุน รพ.ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
.
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้อนุมัติให้ใช้งบค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีโควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุข 3 รายการเพิ่มเติม
.
รายการแรกอนุมัติให้นำร่องบริการยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่บ้าน” (Home Chemotherapy for CA Colon) ในพื้นที่ที่มีความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงผู้ป่วยในการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นไปตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดต่อเนื่อง ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาล ซึ่งจากการให้บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้จัดบริการ Ramathibodi home-based chemotherapy model (RHCM) ตั้งแต่ปี 2559 พบว่ามีต้นทุนไม่ต่างจากมารับบริการในโรงพยาบาล นับเป็นทางเลือกบริการที่ดี  ทั้งนี้การให้บริการ สปสช.กำหนดต้องเป็นไปตามมาตรฐานบริการหรือแนวทางปฏิบัติการของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ สปสช. และโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้หารือเพื่อทำมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยในระบบบัตรทอง ซึ่งจะมีระบบกำกับติดตามมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับในส่วนการจ่ายชดเชยจะเป็นลักษณะเดียวกับค่าบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)  ปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะมีโรงพยาบาลนำร่อง 27 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ และจะขยายผลในระยะต่อไป
.
#นพจเด็จ #สปสช #เคมีบำบัดที่บ้าน #มะเร็งลำไส้ใหญ่
#โควิด19 #ข่าว #เดลิมิเร่อร์
.
ช่องทางการติดตาม เดลิมิเร่อร์
.
Facebook Page : fb.com/dailymirrorthai
Website : www.dailymirror.online
Twitter : twitter.com/dailymirrorthai
IG : instagram.com/dailymirroronline