พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ข้าราชการตำรวจในพื้นที่นครราชสีมา

พฤษภาคม 12, 2020 | คอมเม้น 0

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา โดยเข้าตรวจเยี่ยมทั้งหมด 6 สภ. ดังนี้ 1.สภ.หันห้วยทราย 2.สภ.เมืองยาง 3.สภ.ลำทะเมนชัย 4.สภ.ชุมพวง 5.สภ.กระชอน และ 6.สภ.เมืองพลับพลา ได้ตรวจเยี่ยมและได้มีข้อสั่งการให้นำไปปฏิบัติ ดังนี้ ข้อสั่งการของ พล.ต.ต.อัคราเดช  พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 ในการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย สภ.ในสังกัด ภ.3

1. ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล, ผบ.ตร. และผบช.ภ.3 อย่างเคร่งครัด
.
2. ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน
3. เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
4. กำชับให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบและทรงผม ระมัดระวังภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
.
5. งานสอบสวนให้ดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด
6. กำชับการปฏิบัติของ สภ.ในสังกัดตามแผนการตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ฯ นอกจากจะตรวจบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2558 แล้ว ให้เน้นการป้องกันเหตุร้าย โดยตรวจค้นยานพาหนะหรือบุคคลเพื่อค้นหาสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่น อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ยาเสพติด และให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกมาเสริมการปฏิบัติ
.
7. ได้มีการผ่อนปรนสถานประกอบการให้เปิดบริการได้ ดังนั้นจึงขอกำชับเรื่องการตรวจสถานประกอบการให้ยึดแนวทางมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้เก็บข้อมูลผู้ประกอบการไว้อย่างเป็นระบบ
.
8. การจับกุมเรื่องมั่วสุม ดื่มสุรา จำหน่ายสุรา ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรื่องระยะเวลาในการจำหน่ายสุรา และการดื่มสุราในที่พักอาศัย ต้องใช้ดุลยพินิจในการเข้าจับกุม เว้นแต่ได้รับแจ้งว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ อย่างน้อย หน.สภ.ต้องลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง
.
9. เน้นย้ำการจับกุมหมายจับ และคดีสำคัญ การพนันและอบายมุขในท้องที่ยังคงความสำคัญเช่นเดิม เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเช่นเดิม ให้มีผลเป็นรูปธรรมจะใส่เกียร์ว่างไม่ได้ แม้ในช่วงวิกฤตก็ตาม
.
10. การจับกุมผู้ต้องหาต้องสวมใส่ถุงมือหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยและให้ผู้ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยด้วย และกำชับเรื่องการรักษาความสะอาดห้องควบคุมผู้ต้องหาโดยให้ทำความสะอาดทุกวันและมีการคัดกรองผู้ต้องหาก่อนส่งไปศาล
.
11. ในพื้นที่รับผิดชอบ หากมีตู้ยามสายตรวจ ให้ หน.สถานีกำชับและออกตรวจสอบดูแลเรื่องความสะอาดด้วย รวมทั้งห้องน้ำ เนื่องจากอาจจะมีประชาชนมาใช้บริการได้
.
12. ให้ดำเนินการตามสุระโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันป้องกันลดการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะหากมีบุคคลใดมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่นจังหวัดภูเก็ต ที่มีการเปิดจังหวัดแล้วนั้น ตัวอย่างล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ห้างสรรพสินค้าในภูเก็ต และเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาที่ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา
.
13. กรณีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารและสิ่งของมาบริจาคขอให้ประสานกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามาตรฐานด้านสุขอนามัย กำชับการใช้คำพูดและกิริยามารยาท สุภาพละมุนละม่อม
.
14. ให้ หน.สภ. เอาใจใส่ดูแลในเรื่องสวัสดิการ และให้ตรวจเยี่ยมครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแนะนำให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
.
15. ในอนาคตต่อไปสังคมจะเข้าสู่ วิถีชีวิต “new normal” เป็นรูปแบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต
.
ซึ่งรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการในสังคมมนุษย์แบใหม่หลังวิกฤต จึงอยากให้ข้าราชการตำรวจปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างเครือข่ายชุมชนกัน แล้วลงมือทำ ใช้เทคโนโลยี+ข้อมูล ปรับปรุงนวัตกรรมระดับชุมชน ทำให้ง่าย