“สอนภาษาจีน-อังกฤษ” “คอมพิวเตอร์ออนไลน์” ฟรี!!! เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมษายน 2, 2020 | คอมเม้น 0

สอนภาษาจีน เรียนภาษาอังกฤษ เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์แก่ประชาชนฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล
.
นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร ประธานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาแก่ประชาชน พร้อมด้วยนายอธิดุลย์ คอมันตร์ พลเอกจิตต์สัก เจริญสมบัติ พล.ร.ต.กรปุญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช พ.อ.พีระพงษ์ ไชยศรี นายวรสิทธิ์ เดชธำรง นายคณพล คุณดิลกกาญจน์ และคณะ ร่วมมือจัดทำโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) จำนวน 3 หลักสูตร รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 9,999 คน ประกอบด้วย 1.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน จำนวน 36 ชั่วโมง 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 36 ชั่วโมง และ 3. หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น word, excel , PowerPoint , Internet จำนวน 8 ชั่วโมง

นางสาววีฤทัย กล่าวว่า เป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ฟรี ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาของผู้เรียน และไม่จำกัดเพศและวัย สามารถเรียนได้ด้วยตนเองที่บ้าน ทั้งยังทบทวนได้ตลอดเวลา รูปแบบการสอนภาษาจีนเน้นการใช้ชีวิตประจำวัน และขยายถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกเทป โดยครูผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์มากมาย ซึ่งในส่วนของภาษาจีนได้รับความร่วมมือจากครูพี่ป๊อป-ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ผู้สอนด้านภาษาจีนระดับประเทศ และคณาจารย์อีกหลายท่านที่มีจิตอาสามาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่รับค่าตอบแทน สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชน เป็นจำนวนมากกว่า 89,991,000 บาท
.
“เมื่อเร็วๆนี้ ดิฉันได้เข้าพบดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในการนำเด็กและเยาวชน จากสภาเด็กเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นคนด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต” นางสาววีฤทัย กล่าว
.
ทั้งนี้ กำหนดเปิดรับสมัครเรียนในวันที่ 9 เมษายน 2563 สนใจส่งอีเมล์ประวัติส่วนตัว มาที่ FAIEC.TH@gmail.com