ภาค 3 เปิดทำงานเชิงรุก ภายใต้ภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19

เมษายน 7, 2020 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.ภ.3 เปิดทำงานเชิงรุก โดยได้กำชับหน่วยงานในสังกัดภาค 3 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้จัดรถยนต์สายตรวจออกประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้รับรู้สถานการณ์รวมถึงความรู้ความป้องกันตนเอง และครอบครัวจากการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมให้ประสานกับสาธารณะสุขในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านพัก โดยพิจารณาจัดสายตรวจ ไปตรวจตรา สอดส่อง เพื่อป้องกันมิให้ฝ่าฝืนคำสั่งฯ หรือออกนอกบริเวรพื้นที่กักตัวก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่

ภาค 3 เปิดทำงานเชิงรุก ภายใต้ภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19

ภาค 3 เปิดทำงานเชิงรุก ภายใต้ภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19.เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.ภ.3 เปิดทำงานเชิงรุก โดยได้กำชับหน่วยงานในสังกัดภาค 3 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้จัดรถยนต์สายตรวจออกประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้รับรู้สถานการณ์รวมถึงความรู้ความป้องกันตนเอง และครอบครัวจากการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล.พร้อมให้ประสานกับสาธารณะสุขในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านพัก โดยพิจารณาจัดสายตรวจ ไปตรวจตรา สอดส่อง เพื่อป้องกันมิให้ฝ่าฝืนคำสั่งฯ หรือออกนอกบริเวรพื้นที่กักตัวก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่

โพสต์โดย เดลิมิเร่อร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2020