เปิดแล้ว “30 loading” ภาพถ่าย…เพาะช่าง หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กุมภาพันธ์ 20, 2020 | คอมเม้น 0

เพาะช่าง โชว์ 30 Loading ผลงานศิลปะภาพถ่าย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
.
ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ให้การต้อนรับ คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 30 Loading ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ  กล่าว รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการของน้องๆ ชั้นปีที่ 4 ในห้วข้อ “30 loading” ในฐานะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันหลายๆ ครั้ง ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ดีใจได้เห็นผลงานน้องๆ ซึ่งถือว่า “30 loading” ในวันนี้ เป็นพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยผลักดันส่งเสริม สนับสนุนให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่ในการแสดงภาพ แสดงผลงานตั้งแต่ที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่ ได้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์อย่างดีสำหรับน้องๆ ที่จะออกไปเผชิญกับการทำงานจริงๆ ในอนาคต คำว่า “ศิลปะการถ่ายภาพ” ต้องบอกว่าการถ่ายภาพ มันมีองค์ประกอบกว้างๆ จะประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในส่วนของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ซึ่งตรงนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาควบคู่ เราจะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันตลอดเวลาเพื่อผลิตผลงานตามยุคสมัย อีกส่วนหนึ่งก็คือ ศิลปะ เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์หลายๆ อย่างรวมถึงภาพถ่ายด้วย เมื่อศิลปะมาเติมเต็มตรงจุดนี้มันก็จะทำให้ภาพถ่ายของน้องๆ มีความหมาย มีความน่าสนใจ และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าน้องๆ ที่อยู่ตรงนี้มีความเป็นศิลปะแทบทุกคนและเชื่อมั่นว่าน้องๆ ที่อยู่ตรงนี้จะสร้างผลงานและมีชื่อเสียงเหมือนรุ่นพี่หลายๆ ท่านที่จบจากที่นี้ มีทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับชาติ มีทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับสูงก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง และเห็นได้จากผลงานที่ปรากฎในวันนี้ของน้องๆ ” 30 loading” มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากๆ ในการบอกเล่าเรื่องราวของน้องๆ

ด้านผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ขอให้อย่าหยุดยั้งพัฒนาฝีมือไม่ใช่แค่ทันสมัย ต้องล้ำสมัยด้วย เพราะพวกเราอยู่ในภาควิชาออกแบบ ที่มีความเชียวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่สำคัญอย่าเป็นเพียงคนเก่งต้องเป็นคนดีด้วย เพราะสังคมต้องการคนดีเป็นอันดับหนึ่ง และถ้าเก่งด้วยดีด้วยย่อมได้รับการยอมรับ เป็นที่ต้องการของสังคม ซึ่งในวันนี้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องไปกับเทรนด์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปนั้น สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพทำได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จในวันนี้

นิยามของ “loading” คือการที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชามาเป็นระยะเวลา 4 ปีเต็ม เปรียบเสมือนได้ทำการ Loading ข้อมูลต่างๆ เข้าไปสู่ตัวเอง ส่วนเลข 30 นั้น เป็นเลขรุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพที่จบการศึกษาและได้ร่วมกันจัดนิทรรศการในวันนี้ขึ้น โดยผลงานทั้งหมดครั้งนี้มาจากน้องๆ นักศึกษา 46  คน แบ่งเป็นผลงานภาพนิ่งจำนวน 31 คน และวีดีโอจำนวน 15 คน รูปแบบมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการบอกเล่าเรื่องราวด้านศิลปะท้องถิ่น วิถีชีวิต การท่องเที่ยว รวมทั้งส่วนหนึ่งได้นำโจทย์จากภาคประกอบการมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งเป็นที่พอใจของเจ้าของผู้ประกอบการที่ให้โจทย์มา ซึ่งตรงนี้ต่อไปน้องๆ จะสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปได้อีกด้วย  ทั้งนี้คณะนักศึกษายังได้กล่าวขอบคุณ คุณกาณชญา เรืองภัทร์ บริษัทเอ็มไนน์ประเทศไทยจำกัด และ บริษัทแอพดา กรุ๊ปจำกัด ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้

ขอเชิญชมผลงานดีๆและให้กำลังใจการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ขอต้อนรับเข้าสู่สังคมก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี“สารสนเทศ” สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาในสภาวะ“ไร้พรหมแดน”ของเด็กเพาะช่างยุค107ปี