วิหารแปดเซียน แปดริ้ว มอบทุนฯ /ข้าวสาร…กว่า3แสน

กุมภาพันธ์ 18, 2020 | คอมเม้น 0

นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน เทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔พรรษา วิหารแปดเซียน แปดริ้ว ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลง่วนเซียว ตรุษจีนประจำปี 2563 จัดโครงการมอบทุนการศึกษาทุกๆปีให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์โรงเรียนพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 284 ทุน และโครงการข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆเด็กนักเรียน จำนวน 590 ถุงด้วย

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุน มีดังต่อไปนี้
.
1. โรงเรียนในเครือศรีวรการ 30 ทุน
2. โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 20 ทุน
3. โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 20 ทุน
4. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 20 ทุน
5. โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 20 ทุน
6. โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้ 10 ทุน
7. โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 10 ทุน
8. โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 10 ทุน
9. โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 10 ทุน
10. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 10 ทุน
11. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 10 ทุน
12. โรงเรียนวัดวังกะจะ 10 ทุน
13. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 10 ทุน
14. โรงเรียนบ้านสีล้ง 10 ทุน
15. โรงเรียนบ้านยางแดง 10 ทุน
16. โรงเรียนทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 10 ทุน
17. โรงเรียนวัดชายเคือง 10 ทุน
18. โรงเรียนสกัด๘๐ 10 ทุน
19. เด็กนักเรียนลูกหลานพนักงานหลักเมืองฯ 10 ทุน
20. เด็กนักเรียนลูกหลานพนักงานมูลนิธิฯ 34 ทุน

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบข้าวสาร มีดังต่อไปนี้
.
1. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ข้าวสาร 50 ถุง  
2. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ข้าวสาร 80 ถุง  
3. โรงเรียนวัดวังกะจะ ข้าวสาร 50 ถุง  
4. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ข้าวสาร 80 ถุง  
5. โรงเรียนบ้านสีล้ง ข้าวสาร 100 ถุง   
6. โรงเรียนบ้านยางแดง ข้าวสาร 50 ถุง   
7. โรงเรียนทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ข้าวสาร 50 ถุง   
8. โรงเรียนวัดชายเคืองข้าวสาร 80 ถุง 
9. โรงเรียนสกัด๘๐ข้าวสาร 50 ถุง

นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่าสำหรับ “โครงการข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆเด็กนักเรียน” ดำเนินมาตั้งแต่เริ่มเปิดเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ ด้วยบารมีของพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ปู่กุ่ยฮุก องค์โป๊ยเซียนโจวซือและมงคลเทวบุตรทั้งห้า ที่ดลบันดาลให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ข้าวสารทุกถุง ข้าวสารทุกเม็ด จากผู้มีจิตศรัทธาที่น้อมนำถวาย ตั้งใจสร้างกุศล บำเพ็ญบุญ สะสมบารมี ข้าวสารที่เปี่ยมไปด้วยคำอธิษฐานขอพรอันเป็นมงคล ส่งต่อกระแสจิตแห่งความดีงามและความเมตตา ที่จะแบ่งปันความสุข สู่น้องๆเด็กนักเรียน คงจะเป็นผลให้น้องๆอิ่มท้องด้วยกาย อิ่มเอิบใจด้วยความเป็นมงคล เมื่อผู้รับมีความสุข ย่อมจะตอบผลบุญให้แก่ผู้ที่ให้มอบข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆเด็กนักเรียน คณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นเพียงสะพานบุญสำหรับสาธุชนทั้งหลายและร่วมรับอานิสงส์จากจิตเมตตาเป็นกุศลบุญของทุกๆท่านนั้นเอง ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะครับ ร่วมทำบุญข้าวสารในทุกโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิดหรือวันมงคลต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขทั้งกายและใจของผู้ได้รับ ซึ่งจะสะท้อนความสุขให้สำหรับทุกๆท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ
.
ขอขอบพระคุณและร่วมอนุโมทนาในกุศลบุญกับท่านผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนบริจาคทรัพย์ในงานเทศกาลง่วนเซียว ตรุษจีนประจำปี 2563 ปีนี้ เช่นบริจาคทุนการศึกษา บริจาคข้าวสาร บริจาคค่าอุปรากรจีน บริจาคค่าของเครื่องไหว้  บริจาคทำบุญลงชื่อฮกเก่ง ผ้าขาว ฝากดวง ร่วมบริจาคอื่นๆเพื่อกิจกรรมงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ “มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน”
.
ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษารวม284 ทุน รวมเป็นเงิน 284,000 บาท และโครงการข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆเด็กนักเรียน ข้าวสารจำนวน 590 ถุง
.
ขอบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ หลวงพ่อพุทธโสธร พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอรหันต์จี้กง ปรมาจารย์ไท้เสียงเล่ากุง และองค์เทพเทวอาจารย์โป๊ยเซียนโจวซือ ได้โปรดประทานพรให้สาธุชนทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคทุนทรัพย์ และแรงกายพร้อมแรงใจ ได้ประสบแด่ความสุข ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง การงานก้าวหน้า กิจการค้ารุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ทุกประการเทอญ