กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

มกราคม 13, 2020 | คอมเม้น 0

11 ม.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมกับอ่านสาส์นจาก นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 มี น.ส. ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวรายงานการจัดงาน มีคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วย น.ส. บุษบา โชคสุชาติ และ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี ฯ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมรองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลฯ นำคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษาคอยต้อนรับ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ไร่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

งานวันเด็ก พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนเขตอำเภอหัวหินเข้าร่วมออกร้านแจกอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และของเล่นให้กับเด็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 39 หน่วยงาน และเทศบาลเมืองหัวหินนำเครื่องเล่นมาให้บริการเด็กๆ ฟรี โดย คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”