กสอ. ติดอาวุธทางธุรกิจ!!!มุ่งสร้างนักรบเศรษฐกิจหน้าใหม่ ขับเคลื่อนประเทศ

มกราคม 25, 2020 | คอมเม้น 0

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “Open House : ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจใหม่ ให้ DIProm : Fulfill New Entrepreneurs” ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ราชปรารภ

 

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่ สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ และสตาร์อัพให้มีศักยภาพและเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยทาง กสอ. มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเร่งให้เกิดการจัดตั้งและขยายธุรกิจที่มีศักยภาพนำไปสู่การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผ่านทั้ง 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC)
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่
3 การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่
4 แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่” (Delta Angel Fund)
.
ซึ่งทุกกิจกรรม กสอ. จะเป็นพี่เลี้ยงในการให้บริการปรึกษาแนะนำและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อ เติม เสริม ทุน สร้างความแข็งแกร่งให้กับนักรบทางเศรษฐกิจหน้าใหม่ของประเทศต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการ “ปั้น” และ “ปรุง” ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ เว็บไซต์โครงการ http://nec.dip.go.th/ และ http://angelfund.dip.go.th