กทม. ตอน2 รร.มัธยมประชานิเวศน์

ธันวาคม 21, 2019 | คอมเม้น 0

กทม. ตอน2 รร.มัธยมประชานิเวศน์ ไปดูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ของโรงเรียนมัธยมติดอันดับ1ของโรงเรียนในสังกัดกทม. ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากที่สุด) ที่ปัจจุบันเทียบเท่าโรงเรียนดังๆ มีวิธีการสอนอย่างไร จึงสามารถให้เด็ก-มีจิตอาสาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก-ที่ผ่านมาได้ ครับ