• ภูมิภาค

“ครูพี่โอ๊ะ” บุกถึงที่ ลุยถึงถิ่นพื้นที่สูง อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ตามติดทุกที่ ไม่มีผักชีโรยหน้า!!

ธันวาคม 21, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 – ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน.นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยพลู และโรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแพะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
.
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาบนพื้นที่สูง ในสังกัด กศน.และ รร. ตชด. ว่า “ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของตนครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หลังจากการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวัว หมู่บ้าน 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า ทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง เพื่อจะเป็นข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมต่อไป โดยสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งที่ไปตรวจเยี่ยมมีความแตกต่างกัน โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยพลู เป็นหน่วยจัดการศึกษา ภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และโรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแพะ สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยพลู นั้นเป็นหน่วยงานสถานศึกษาเล็กๆบนพื้นที่สูง

ซึ่งจากการเดินทางและได้มีโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ ศศช.ในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นว่าศูนย์การเรียน หรือ ศศช.และครูของ กศน. ต้องได้รับการพัฒนาอีกมากมาย อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนก็ยังขาดแคลน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหลายด้านที่ไม่ได้รับสนับสนุนอย่างสมบูรณ์
.
ในขณะที่ครู กศน. จัดการศึกษาอย่างทุ่มเทท่ามกลางความยากลำบากและข้อจำกัดมากมาย การเดินทางจากพื้นราบเพื่อขึ้นไปให้การศึกษาก็ยากลำบาก ขวาก็เหว ซ้ายก็เหว แต่ครูก็ไปด้วยความมุ่งมั่น สิ่งนี้ทำให้รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่ครูทุ่มเท จึงนับถือหัวใจและความเหนื่อยยากของ ครู กศน.ในขณะที่โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแพะ ถึงแม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ความพร้อมที่มีความแตกต่างกันมาก ทั้งเรื่องสถานที่ หนังสือเรียน สื่อการเรียนหรือแม้แต่เครื่องแต่งกายของนักเรียนก็มีความพร้อม สมบูรณ์
.
ทั้งที่ ศศช. สถานศึกษาของ กศน.เป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ กลับไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การสะท้อนจากสิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสด้วยตนเองในครั้งนี้ ตนมีความตั้งใจ ที่จะทำให้ดีที่สุดสำหรับ กศน. เพื่อครูที่ทำงานในพื้นที่ที่ไกลที่สุด ลึกที่สุด ลำบากที่สุด ทุกท่าน ขอชื่นชมและขอบคุณความเสียสละของครู กศน.ด้วยความจริงใจ ดังนั้นตนพร้อมที่จะเป็นกำลังใจ ตั้งใจอย่างเต็มที่
.
และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม เมตตาพวกเรา “คนกศน.” ให้อัตรากำลัง งบประมาณที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการส่งเสริมให้เราได้มีพลังในการขับเคลื่อนและสามารถพัฒนาการศึกษาเพื่อแผ่นดิน เพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน รวมทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากจะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศธ.กล่าว!!
.
ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / กรรณิกา  พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี  บุญยรัตน์  วิดีโอ : ณัฐวุฒิ วากะดวน!!