พิธีประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี 2562

พฤศจิกายน 12, 2019 | คอมเม้น 0

เปิดงานประกวดกระทง : 10 พ.ย.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี 2562 มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา นางจริยา หรรษาวงศ์ ผจก.ทั่วไป ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน เข้าร่วมงาน ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยรณรงค์การประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สำหรับงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกความสะดวกในการเข้าร่วมงาน โดยจัดเตรียมสถานที่ไว้ 2 แห่ง คือ โซนทิศเหนือ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ และโซนทิศใต้ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจร่วมงานประเพณีลอยกระทงเป็นจำนวนมาก