การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.0 Worlddidac Asia 2019

ตุลาคม 22, 2019 | คอมเม้น 0

ถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า แข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.0 Worlddidac Asia 2019
.
ครั้งแรกแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อาชีวะร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Worlddidac Asia 2019  พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.สตีฟ แมคคี ประธานการจัดงานและประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็ค สวิสเซอร์แลนด์  เผยถึงการจัดงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019 ” ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเวิลด์ ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน   เป็นงานแสดงนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้นจากนานาประเทศอาทิ  เยอรมันนี เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฟินแลนด์ ประเทศในอาเซียน พร้อมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เอเชีย ไดแด็ค ฟอรั่ม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาชั้นนำจากนานาประเทศ เช่น ดิจิทัล เวิร์คชอป (Digital Workshop) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้านดิจิทัลชั้นนำ สะเต็ม คอนเน็กซ์ เวิร์คชอป (STEM Connex Workshop)คุณครูสะเต็มดีเด่น พร้อมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
.
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ค (WORLD DIDAC Association) ได้จัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประกาศผลการแข่งขันแต่ละประเภทดังนี้
.
1.ประเภทควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0
(Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0)
.
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 3
 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
.
2.ประเภทควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0
(Competition on Industrial Robot Control Technology for Welding 4.0)
.
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 3
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาลดาล ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
.
3.ประเภทออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0
(Competition on Automotive Parts Design with Industrial Robot)
.
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 3
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
.
4.ประเภทหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) (Competition on Pad Thai Cooking Robot)
.
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
.
รองชนะเลิศอันดับ 3
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท