พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

ตุลาคม 24, 2019 | คอมเม้น 0

วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
.
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 อำเภอหัวหิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และบริเวณถนนแนบเคหาสน์ (หอนาฬิกา)

จากนั้นเวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์/ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีฯ จากนั้นเวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวหิน โดยนายอำเภอหัวหิน นำกล่าวปฏิญาณตนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ช่วงเย็นเวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โดยนายอำเภอหัวหิน ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำจุดเทียนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที และรับชมวีดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก 23 ตุลาคม 2562” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศจนถึงปัจจุบัน