โครงการบรรพชา “อุปสมบทหมู่”… ตามรอยพระบรมศาสดา

ตุลาคม 26, 2019 | คอมเม้น 0

“พระนวกะโพธิ – แม่ชีพรหมโพธิ” “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3” ร่วมทำกิจกรรมที่มูลนิธิพระราหู จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา!!
.
เมื่อเร็วๆนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” และ ประธานจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3” ณ ประเทศอินเดีย พร้อมด้วย ภริยา และ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จ.นครสวรรค์ รวมทั้งคณะศรัทธาได้ร่วมนิมนต์พระนวกะโพธิ จำนวน 35 รูป และแม่ชีพรหมโพธิ จำนวน 6 ท่านที่เข้าร่วมบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ณ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยัง ณ มูลนิธิพระราหู, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (จำลอง) สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและฉันท์เพล พร้อมทั้งทำพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งทางคณะได้นำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

โดยมีพระชลรัช ผิวพรรณ (อิทธิวรโพธิ)ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 3 เป็นประธานนำสวดพิธีก่อนที่จะร่วมทำพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยการปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดเพื่อไถ่ชีวิต พร้อมสวดถวายองค์พระราหู เพื่อเป็นศิริมงคล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีชาวบ้านใกล้เคียงมูลนิธิพระราหู นำโดยนายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร(เสี่ยเก่ง บัวลอย) เข้าร่วมพิธีและจัดหาอาหารคาว – หวาน มาร่วมเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังประกอบพิธีต่างๆ เสร็จสิ้น ณ มูลนิธิพระราหู ดร.หิมาลัย และ คณะพระนวกะโพธิ แม่ชีพรหมโพธิ ที่บวชในโครงการฯ รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะศรัทธา ได้เดินทางไปที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ คณะพระนวกะโพธิ แม่ชีพรหมโพธิ ในโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ฯ รุ่นที่ 3 ได้เดินกลับวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับทำพิธีลาสิกขา ในวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา
.
โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ฯได้จัดขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประขาชนทั่วไปได้มาเข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพุทธศาสนาสืบต่อไป!!