“งานกาชาด 2562” เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล “10 วัน 10 คืน”

ตุลาคม 31, 2019 | คอมเม้น 0

สภากาชาดไทย เขิญชวนเที่ยวพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

งานกาชาด ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภ์ องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีอุปการคุณและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
.
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
.
การออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ
การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล
เช่น เกมสอยดาว ตักไข่ ล้วงไห ฯลฯ
.
การออกสลากกาชาด
การประกวดร้านกาชาด
การประกวดขวัญใจงานกาชาด
การสรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด
การประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติฯ
การประกวดสุขภาพเด็ก
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี