คัดเด็กไทยอัจฉริยะ 5 ขวบ “แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ” IYRC 2020 รัสเซีย

ตุลาคม 24, 2019 | คอมเม้น 0

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Worlddidac Asia 2019  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร อีกรายการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนนานาชาติ ASIA DIDAC ROBOTICS COMPETITION (ADRC) 2019 เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา และประเภททั่วไปอีกเวทีหนึ่งร่วมพัฒนาสร้างคน สร้างชาติ สู่ยุคสังคมเทคโนโลยี 4.0

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษามีนโยนายที่มุ่งเน้นคุณภาพของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้สามารถคิด วิเคราะห์ นำความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการของ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สามารถพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้จากการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 นี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะสูงสุดสู่พร้อมเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

สำหรับประเทศไทยมีการแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก ในนามของบริษัท My Robot Time (Thailand) ได้จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในแต่ละเวที เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ IYRC 2020 ณ ประเทศรัสเซีย เดือนสิงหาคม 2020 เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไปในเวทีครั้งนี้  ผลการคัดเลือก 9 ประเภท ตามรายการแข่งขันดังต่อไปนี้
.
1.Basket Ball (Junior Skill) – 5-7 years old
.
Gold Prize
.
MISS MINLITA TREESINBURAPONG – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
Silver Prize
.
MISTER THEESUT PHONGWISUT – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
Bronze Prize
.
MISTER PONGPON SOMKIJRUNROJ – Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary)
.
4th Place Prize
.
MISTER TRINNAPON PEERACHATAKORN – THAI-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
5th Place Prize
.
MISS AREEYA SOMBOON KOKITY – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
6th Place Prize
.
MISS YOKTHIDA JINTASATRAPORN – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
6th Place Prize
.
MISTER ERIC JAMES PARTRIDGE – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

2.Item Recycle (Junior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISS NOPPANAT TAWEELARP – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Silver Prize
.
MISTER PIRAWIT TECHAPANYARAK – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Bronze Prize
.
MISTER THARATHEP KITRUNGRATTANAKUN – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
4th Place Prize
.
MISTER THAMTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
5th Place Prize
.
MISTER RAMIN TEMSOONTHORN – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
6th Place Prize
.
MISS PITCHYAPHAK KHONGKAEW – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
7th Place Prize
.
MISTER PEERANAT NARAKORN – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
8th Place Prize
.
MISTER NATTAPAT TAWEELARP – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
3.Soccer (Junior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISTER PAKIN CHOONATRE- PRAPHAMONTREE II SCHOOL

MISTER SIRAPOP BUNPHAN – PRAPHAMONTREE II SCHOOL

MISTER PUTTIPAT  PASUPORNCHAWIN – PRAPHAMONTREE II SCHOOL
.
Silver Prize
.
MISS TANYANAN BOONKOR – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL

MISS BAWONLUCK THONG-IAM – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL

MISS PIRADAPON KHUTAVEESAP – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
Bronze Prize
.
MISTER CHAYAPHON PHONGTEERAPAP – RAFFLES AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
.
MISTER PAKAPHOL PUTHANONT – RAFFLES AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
.
MISS PRANFAH VEJJAJIVA – RAFFLES AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
.
4th Place Prize
.
MISTER CHAWAKARN SANGKAYOOLAKUL – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
MISTER TEERAKARN SIMAROJ – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
MISTER NATTAPAT TAWEELARP – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
5th Place Prize
.
MISTER PEERANAT NARAKORN – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
MISTER INTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
MISTER CHINNAPHAT CHARTSETTAKARN – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
6th Place Prize
.
MISTER TANAPHAT CHANNASUK – TANTIWANTRA SCHOOL
MISTER WAROT KOMOLTREE – TANTIWANTRA SCHOOL
MISTER SANWARIT ONKEAW – TANTIWANTRA SCHOOL
.
7th Place Prize
.
MISTER PUTTIMATE BENCHANAKATKUL – SIAM SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
MISTER INTUCH MUANGMAN – SIAM SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
MISTER TANAPAPON SIMASATHIEN – AMNUAY SILPA SCHOOL
.
8th Place Prize
.
MISS NONTNAPHAS UTTHSWATANIN – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
MISS PITCHYAPHAK KHONGKAEW – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
MISS NAPACHCHA CHANCHIDCHINGCHAI – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
4.Animal Kingdom (Coding Junior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISS NATTANICHA DEJSAKULRIT – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Silver Prize
.
MISTER CHAWAKARN SANGKAYOOLAKUL – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Bronze Prize
.
MISS OMSIN SAELO – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
4th Place Prize
.
MISS JIDAPHA PANNAWONG – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
5th Place Prize
.
MISTER THAMTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
6th Place Prize
.
MISTER TEERAKARN SIMAROJ – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
7th Place Prize
.
MISTER BHUWANA TAWAL-UNNOP – SRIBUABAN MUNICIPAL SCHOOL 4
.
8th Place Prize
.
MISTER THARATHEP KITRUNGRATTANAKUN – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
5.Basket Ball (Special Junior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISTER RACHANAT PIPATPUANGTHONG – SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
.
Silver Prize
.
MISS WARINPAT PIPATPUANGTHONG – SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
.
Bronze Prize
.
MISTER TANAPAPON SIMASATHIEN – AMNUAY SILPA SCHOOL
.
6.Push – Push (Junior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISTER THAMTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
Silver Prize
.
MISTER PIRAWIT TECHAPANYARAK – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Bronze Prize
.
MISTER INTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
4th Place Prize
MISS KANOKPORN JANMONGKOL – TANTIWATRA SCHOOL
.
5th Place Prize
.
MISTER PEERANAT NARAKORN – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
6th Place Prize
.
MISTER AKIRA TAIYO LERSVIDHAYA – LA SALLE SCHOOL
.
7th Place Prize
.
MISS RATTANAPORN ARANSRI – ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
.
8th Place Prize
.
MISTER PUTTIPAT  PASUPORNCHAWIN – PRAPHAMONTREE II SCHOOL
.
7.Push – Push (Senior Skill) – 7-12 years old
.
Gold Prize
.
MISS MIRA TEMSOONTHORN – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
Silver Prize
.
MISTER NITHIKON WANTHONG – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
Bronze Prize
.
MISTER NITILOEK LOEKYAM – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
4th Place Prize
.
MISTER PHUM PHETSIRI – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
5th Place Prize
.
MISTER NAPHAT SUWANNAPORN – ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
.
6th Place Prize
.
MISTER THANAKIT CHADADAM – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
7th Place Prize
.
MISTER TERAPAT LIMWANICH – ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL
.
8.Save the Forest (Senior Coding) • 13-17 years old
.
Gold Prize
.
MISTER ANADA JAISUK – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
Silver Prize
.
MISTER SIWARACH LAOWPHOM – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
Bronze Prize
.
MISTER WACHIRAWIT KAENJAN – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
4th Place Prize
.
MISS THIDAWADEE WIANGSRIPRASERT – PIYAMAHARACHALAI SCHOOL
.
9.Humanoid Boxing – Open category
.
Gold Prize
.
MISTER NITILOEK LOEKYAM – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
Silver Prize
.
MISTER NITHIKON WANTHONG – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
Bronze Prize
.
MISTER THANAKIT CHADADAM – YASOTHON TECHNICAL COLLEGE
.
4th Place Prize
.
MISTER INTOUCH VECHVITTAYAKHLUNG – ASSUMPTION COLLEGE PRIMARY SECTION
.
5th Place Prize
.
MISS MINLITA TREESINBURAPONG – PPMAS SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
.
6th Place Prize
.
MISTER RAIWIN QUI – SATIT BANGNA SCHOOL
.
7th Place Prize
.
MISTER TANACHA CHAICHANA – DEMONSTRATION SCHOOL. UNIVERSITY OF PHAYAO     
.
8th Place Prize
.
MISTER NAPHAT BOONPHOM – DEMONSTRATION SCHOOL. UNIVERSITY OF PHAYAO