โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กดอย” มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา มูลนิธิต้นบุญวิสาขา / หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

กันยายน 6, 2019 | คอมเม้น 0

อีกกิจกรรมหนึ่ง ของมูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ของมาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กดอย” นำเด็กชาติติพันธ์ลัวะและขมุ จากโรงเรียนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เด็กชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆอีกหลายด้าน ที่สำคัญคืออยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ยังมีวิถีชีวิตที่แร้นแค้น เพราะฉะนั้นการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพื่อจะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กชาติพันธุ์  ซึ่งควรจะได้รับโอกาสเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง ได้มีโอกาสที่ดีทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในสังคมเมืองที่เหมาะสม และได้รับการดูแล เอาใจใส่ เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

ดังนั้นทางหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงขอเป็นหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน เพื่อมอบโอกาส “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กชาติพันธุ์” สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบปืนในครั้งนี้  เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนของชาติ  มาร่วมกิจกรรม วันแม่ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร และได้มีโอกาสทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้ด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ พร้อมเยี่ยมชมความอลังการของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร และสัมผัสธรรมชาติทะเลสวยงาม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2562

สัมผัสแรกที่ เด็กๆได้รับ ตื่นตากับความเจริญ ของเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร” เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ที่ได้มาเห็นกับตา และตื่นเต้นกับสถานที่มาร่วมกิจกรรม “วันแม่” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

สัมผัสที่สอง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้ด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบและเยี่ยมชมความอลังการของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

สัมผัสที่สาม ได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ โดยผู้ใหญ่ใจดีสองสามีภรรยาที่มาทำบุญ ณ สถานปฏิบัตรธรรมหุบเขาสวรรค์ นาวาเอกราชนาวี หมื่นศรี และศรีภรรยาน้ำใจงาม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทะเล ให้กับเด็กชาติพันธ์ลัวะและขมุ ชาวไทยภูเขา พร้อมสอนวิธีแกะกินปูให้กับเด็กๆด้วยความเอ็นดู ขอขอบคุณในความเมตตารับเป็นเจ้าภาพสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆด้วยครับ

สัมผัสที่สี่ รับฟังธรรมะดีๆ จากหลวงพ่อ พระโสภณคณาภรณ์ ( พระมหาไชยวัฒน์ ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก และเที่ยวชมความงดงามพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นใหญ่ที่สุดในโลก ณ เขาชีจรรย์ และเข้าชม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อิ่มเอิบในรสพระธรรม ตื่นตาในความสวยงาม บริเวณสถานที่ และศาสนสถานสำคัญๆภายในวัดพื้นที่เกือบ ๗๐๐ไร่

สัมผัสที่ห้า เป็นความฝันของเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่ราบสูง อยากเห็นอยากลงเล่นสักครั้ง ทะเลสวยงามอ่าวใทย ฝั่งตะวันออกที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้ทุกคนได้สัมผัส ลงเล่นอย่างสนุกสนานเต็มที่ ทั้งเล่นทั้งกิน เกือบ ๓ชั่วโมง สุดคุ้มแห่งการรอคอย
.
ขอบคุณมาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา และประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กดอย” และขอขอบคุณผอ.มนัสนันท์ ทายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน ที่ให้การสนับสนุนโครงการ ขอบคุณผู้มีจิตเมตตาช่วยอนุเคราะห์สนับสนุนเรื่องการเดินโดยท่านนายกสมาคมสตรีไทยสากล (นายกจิดาภา แต่สกุล ) กรรมการสตรีไทยสากล (คุณกัญตพร พรหมจินดา) ผู้นำสตรีสิงห์บุรี (คุณธิคิมา ชุติพันธุ์) โดยผ่านสายธารบุญหลวงเตี๋ย (พระอธิการศุภรัตน์  ฐิตธ มฺมปาโล เจ้าอาวาสวัดบุดดา สิงห์บุรี
.
และขอขอบคุณที่กรุณาอำนวยความสะดวก นำทางพาคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เรือเอกสำรวย ศรัทธาคลัง และขอบคุณในความเมตตาที่กรุณาให้ที่พักพิงตลอด ๒ คืนแบบอบอุ่นจากท่านอาจารย์ไพรัชช์ เจริญทอง ขอบคุณอีกครั้ง นาวาเอกราชนาวี หมื่นศรี และศรีภรรยาน้ำใจงาม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทะเล มื้อแรกในชีวิตสุดแสนประทับใจ และขอขอบคุณในความเมตตาของคณะศรัทธา คณะสงฆ์ ลุงคณิตและป้าอร จากสำนักปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์ เป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานและรับเป็นเจ้าภาพอาหารทุกมื้อ ยังมีเสื้อผ้าใหม่ๆมอบให้กับเด็กๆทุกคนด้วยความรักและเมตตา ขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ให้โอกาสร่วมกัน
.
สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กดอย”ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่สำคัญขอขอบคุณ ป้าณุ น้าเหรย ครูกานต์ ของเด็กๆที่ร่วมกันดูแล เอาใจใส่แทนพ่อแม่ ตลอดทั้ง๔ คืน ๕วัน กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่อย่างปลอดภัย และมีความสุขด้วยรอยยิ้มกันทั่วหน้า โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อเด็กดอย” ครั้งที่ ๑ เป็นโครงการนำร่อง จากตัวแทนนักเรียนกิจกรรมโรงเรียนบ้านสบปืน จำนวน ๑๐ คน เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคต ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้สัมผัสนอกสถานที่